Hjem Styring og kontroll Symbolsk ledelse

Symbolsk ledelse

Den svarte linjen over viser kategoriens underkategorier. Klikk på en av kategorinavnene for å se artiklene i kategorien.

Symbolsk ledelse

Organisasjonen kan ses på som en scene, et teater hvor aktørene spiller bestemte roller og prøver å kommunisere de riktige inntrykkene til de riktige publikumsgruppene.

Organisasjonen som teater

Hvorfor er det hensiktsmessig å se på organisasjonen som et teater? I denne artikkelen finner du svarene.

Myter

Hvilken funksjon har myter for en leder? Er dette noe som er viktig å være klar over for en leder?

Verdi og verdier

I dagligtale benyttes begrepet verdi ofte om det som vi oppfatter som ”det gode”. Begrepet verdi står for: "Alt det som er verdifullt for menneske".

Sosiale og moralske normer

På hvilken måte påvirker våre normer vår atferd? I denne artikkelen finner du svarene på dette.

Verditolkning: – Hvordan forstå og tolke verdiene?

Det er den enkeltes individuelle verdier som bestemmer organisasjonens moral og etikk. Disse individuelle verdiene trenger ikke nødvendigvis å ha noen sammenheng med de verdiene som er formulert i det offisielle verdigrunnlaget.

Verdigrunnlaget: – Hvilke og hvor mange verdier bør velges?

De valgte verdiene skal være betydningsfulle for flest mulig, dette medfører at de derfor kan være uspesifikke eller vage.

Fortellinger og eventyr

Hvorfor spiller fortellinger og eventyr en viktig rolle i alle moderne organisasjoner?

Ritualer og seremonier

Hvilken funksjon har ritualer og seremonier i en organisasjon og for en leder?

Møte som teater

Ved å se på møtet som et teaterstykke som utspilles på en scene, vil man fort oppdage flere viktige perspektiver ved møtet.

Den symbolske rammen

En av de fire grunnleggende fortolkningsrammene for organisasjon og ledelse er den symbolske rammen. Her går jeg kort igjennom rammen.

Verdityper – Hvilke verdityper finnes?

Begrepet verdi er en flerdimensjonal variabel som omfatter en lang rekke ulike typer og former for verdier. Her finner du en grovsortering.

Metaforer, humor og lek i ledelse

Hvilken funksjon har metaforer, humor og lek i en organisasjon og for en leder?

Subkultur

En begrenset kulturell gruppe som lever sammen som et identifiserbart segment innenfor et større og mer komplekst samfunn

Verdier og karakter – hva er forskjellen?

I dagligtale brukes begrepet verdi ofte om ”det gode”. Begrepet verdi står for "alt det som er verdifullt for menneske".

Tillit – den viktigste enkeltverdien

Tre ting er nødvendig for å styre en stat: våpen, mat og tillit. Av disse er tilliten det viktigste og det man sist må miste.
Close