Arbeidsreglement

Arbeidsreglementet gis arbeidstakeren som et vedlegg og innholder alle regler og retningslinjer som gjelder for de ansatte i virksomheten.

Arbeidsforholdet

Norsk lovgivning setter en del krav til formelle dokumenter som må foreligge mellom virksomheten og dens medarbeidere.