Reglement for bruken av sosiale medier

En gjennomgang av hvilket reglement virksomheten bør utvikle for bruk av sosiale medier for å unngå problemer på arbeidsplassen.

Arbeidsforholdet

Norsk lovgivning setter en del krav til formelle dokumenter som må foreligge mellom virksomheten og dens medarbeidere.