Reglement for bruken av sosiale medier

En gjennomgang av hvilket reglement virksomheten bør utvikle for bruk av sosiale medier for å unngå problemer på arbeidsplassen.

Arbeidsavtale

Arbeidsavtale er en avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, som regulerer rettigheter og plikter i arbeidsforholdet.
Close