Mål- og resultatstyring

En gjennomgang av hva mål- og resultatstyring er og en planleggingmodell for gjennomføringen.