MBO – fasene

Ut i fra det jeg gikk igjennom i forrige artikkel kan vi si at målstyring arbeidet normalt vil være delt inn i fire faser: