Hjemmekontor guide

Hjemmekontor ble i 2020 noe vi alle måtte bli vant til, og vi regner med at denne muligheten til å jobbe hjemmenfra er kommet for å bli

Ønskede egenskaper hos nettverksmedlemene i virtuelle organisasjoner

En liste med ønskede egenskaper hos nettverkmedlemmene i Statoil sine virtuelle team.

Fordeler med virtuelle organisasjoner og team

En rask gjennomgang av fordelene ved å velge en virtuell organisasjon eller team fremfor en tradisjonell.

Digital organisasjon

En bedrift som har gjennomgått en digitalisering og digital transformering for å kunne utnytte mulighetene digital teknologi gir organisasjonen

Anbefalt organisasjonsstruktur for virtuelle organisasjoner og team

Struktur for å sørge for at alle i virksomheten arbeider mot samme mål og koordinere enkeltinnsats til en større helhet

Bruk av IKT-teknologi i virtuelle organisasjoner og team

Virtuelle organisasjoner og team er en gruppe mennesker som løser felles oppgaver og kommuniserer med hverandre ved bruk av IKT-teknologi.

Outsourcing (Tjenesteutsetting / Utkontraktering)

Sourcing er et viktig strategispørsmål i enhver forretningsstrategi, og går ut på om virksomheten skal utføre arbeidet selv eller sette bort arbeid knyttet produksjon, ledelser og/eller levering av varer og tjenester.

Suksesskriterier for virtuelle organisasjoner

En gjennomgang av hvilke hindringer organisasjonen må overvinne og hva som er de kritiske suksessfaktorene for å lykkes med en virtuell organisasjon.

Virtuelle team

En oppgavefokusert gruppe som befinner seg adskilt fra hverandre i rom og tid for å løse en felles oppgave via IKT.

Tillit i virtuelle team

Tilliten er limet er som holder et team sammen, enten vi snakker om tradisjonelle eller vi snakker om virtuelle team.

Hvorfor går trenden mot virtuelle organisasjoner?

Dagens organisasjonsformer ble utviklet for over 50 år siden for å lede industribedrifter i et industrisamfunn som benyttet seg av en tradisjonell verdikjede

Virtuell organisasjon

En gruppe mennesker som befinner seg adskilt fra hverandre i rom/tid og som samarbeider med hverandre for å løse en felles oppgave