Fordeler ved virtuell organsering

En rask gjennomgang av fordelene ved å velge en virtuell organisasjon fremfor en tradisjonell.

Hvorfor går trenden mot virtuelle organisasjonsformer?

Dagens organisasjonsformer og ledelseteorier ble utviklet for 3o-50 år siden for å lede virksomheter i industrien som benyttet seg av en tradisjonell verdikjede

Virtuelle organisasjonstyper

Virtuelle organisasjoner er ikke ett nytt fenomen. Så lenge vi har levd har vi hatt ulike former for virtuelle organisasjoner.

Hvorfor legge servere og tjenester ut i nettskyen?

En gjennomgang av hva en nettsky er og hvorfor trenden går mot å legge ut stadig flere tjenester og servere i nettskyen

Ønskede egenskaper hos nettverksmedlemmer i virtuelle organisasjoner

En liste med ønskede egenskaper hos nettverkmedlemmene i Statoil sine virtuelle team.