Hvorfor legge servere og tjenester ut i nettskyen?

En gjennomgang av hva en nettsky er og hvorfor trenden går mot å legge ut stadig flere tjenester og servere i nettskyen

Mobil overvåkning av ansatte, utstyr og varer

Bruk av teknologier som GPS, mobilposisjonering, elektroniske kjørebøker, PDA og mobiler til å overvåke hvor de ansatte er

Ønskede egenskaper hos nettverksmedlemmer i virtuelle organisasjoner

En liste med ønskede egenskaper hos nettverkmedlemmene i Statoil sine virtuelle team.

Ledelse av virtuelle miljøer (organisasjoner & team)

I et virtuelt miljø kreves det for eksempel andre ting enn mår man kun kommuniserer ansikt til ansikt. Her ser jeg nærmere på dette,

Eksempel på overgang fra tradisjonell til virtuell organisering

Jeg bruker her et Internett selskap for å vise hvordan en virksomhet kan gå over fra en tradisjonell til en virtuell organisasjonsstruktur.