Oppfattet nærhet i virtuelle team

Oppfattet nærhet er et begrep brukt om en persons inntrykk eller opplevelse av avstanden til en annen person.

Virtuelle møter

Et virtuelt møte er når tre eller flere personer møtes fra forskjellige lokasjoner for å gjennomføre et møte med bruk av teknologi

Virtuell organisering

Måten vi organiserer en virtuell organisasjon på slik at den blir en velfungerende helhet som løser definerte oppgaver

Hvorfor går trenden mot virtuelle organisasjoner?

Dagens organisasjonsformer ble utviklet for over 50 år siden for å lede industribedrifter i et industrisamfunn som benyttet seg av en tradisjonell verdikjede

Outsourcing (Tjenesteutsetting / Utkontraktering)

Sourcing er et viktig strategispørsmål i enhver forretningsstrategi, og går ut på om virksomheten skal utføre arbeidet selv eller sette bort arbeid knyttet produksjon, ledelser og/eller levering av varer og tjenester.

Suksesskriterier for virtuelle organisasjoner

En gjennomgang av hvilke hindringer organisasjonen må overvinne og hva som er de kritiske suksessfaktorene for å lykkes med en virtuell organisasjon.

Konfigurasjon av den virtuelle organisasjonen

En gjennomgang av hvordan det tekniske nettverket til den virtuelle organisasjonen må settes opp for å virke.

Hvorfor legge servere og tjenester ut i nettskyen?

En gjennomgang av hva en nettsky er og hvorfor trenden går mot å legge ut stadig flere tjenester og servere i nettskyen

Mobil overvåkning av ansatte, utstyr og varer

Bruk av teknologier som GPS, mobilposisjonering, elektroniske kjørebøker, PDA og mobiler til å overvåke hvor de ansatte er

Ønskede egenskaper hos nettverksmedlemmer i virtuelle organisasjoner

En liste med ønskede egenskaper hos nettverkmedlemmene i Statoil sine virtuelle team.