Ulemper ved outsourcing

På denne siden går vi igjennom de viktigste negative faktorene som taler imot outsourcing.

Fordeler med outsourcing

En gjennomgang av de viktigste fordelene ved å outsource virksomheteens støtteaktiviter
Close