Styring og kontrollperspektiv

1 av 5 kjerner i ledelseteorien. Viser hvordan virksomheten bør bygge opp sine styrings- og kontrollsystemer for å sikre en stabil kurs
Close