Du må tillate JavaScript å kjøre på din enhet for å se denne siden.
Gå til Innstillinger for din nettleser og tillat bruk av JavaScript og informasjonskapsler.

Du Pont-modellen

DuPont-modellen er en skjematisk måte å vise hvordan virksomhetens totalrentabilitet blir skapt

Kostnad-nytte-analyse

En metode der både kostnader og nytte av et tiltak måles i penger. Tiltaket kan være å bytte ut en ressurs i verdiskapningen med et substitutt.

Kostnadsanalyse

Med kostnad menes forbruk av ressurser målt i penger. Dette forbruket må analyseres gjennom kostnadsanalyser. Her lærer du mer om dette.

Hvilke ressurser har en virksomhet?

Ressursenee kan deles opp på mange ulike måter. De vanligste er å operere med følgende ressurstyper

Regnskapet

Et regnskap er en oppstilling over inntekter, kostnader, eiendeler og gjeld til et regnskapobjekt, fremstilt etter at en regnskapperiode har utløpt.

Økonomistyring

Økonomistyring handler også om prosesser. Disse prosessene skal hjelpe organisasjonen og ledelsen å handle effectivly og efficiently.

Resultatmål

Et mål som forteller hva resultatet av innsatsen skal bli i kroner og ører. Normalt uttrykt som et lønnsomhetsmål.

Prognose og budsjett

Økonomiplanen som skal trekke opp virksomhetens kostnader og inntekter, slik at virksomheten kan beregne sin fremtidige lønnsomhet (overskudd).

Hva er en ressurs?

Ressurs er en kilde til forsyninger som kan anvendes i en prosess til å skape verdier

ØKO-modellen er fremtiden forretnings- og verdiskapningmodell

Det overordnede målet til ressursperspektivet å skape en best mulig økonomisk utnyttelse av virksomhetens ressurser, uten at dette går utover naturens økologiske balanse i ØKO-systemet.

Hva er økonomi og økologi, og hvilken sammenheng finnes?

Definisjon av begrepene økonomi og økologi, samtidig som jeg ser på sammenhengen mellom begrepene.

Bærekraftig utvikling

Bærekraftig utvikling handler om å ta vare på behovene til mennesker som lever i dag, uten å ødelegge fremtidige generasjoners muligheter til å dekke sine.

Økonomisjef (CFO)

Økonomisjefen har det øverste ansvaret for virksomhetens økonomi og ressursforvaltning. utarbeiding av økonomiske mål og -strategier, investeringsplaner, budsjetter og regnskapet
/div>
<