Business Prosess Reengineering

Reengineering innebærer radikal redesign av arbeidsprosesser for å oppnå dramatisk resultatforbedringer.

Benchmarking

En sammenligning av egen prosess ytelse mot tilsvarende prosess ytelse hos konkurrerende foretak for å avdekke avvik og eliminere dem.