Benchmarking

En sammenligning av egen prosess ytelse mot tilsvarende prosess ytelse hos konkurrerende foretak for å avdekke avvik og eliminere dem.

Kreativitet

En gjennomgang av begrepet kreativitet. Hva er kreativitet, hva kjennetegner kreative personer, hva skaper den og hvordan kan den trenes?