ISO standarden

En kort gjennomgang av ISO-standarden sin betydning i prosessledelse.

Business Prosess Reengineering

Reengineering innebærer radikal redesign av arbeidsprosesser for å oppnå dramatisk resultatforbedringer.