Du må tillate JavaScript å kjøre på din enhet for å se denne siden.
Gå til Innstillinger for din nettleser og tillat bruk av JavaScript og informasjonskapsler.

Rekruttering

Den svarte linjen over viser kategoriens underkategorier. Klikk på en av kategorinavnene for å se artiklene i kategorien.

Stillingsannonsen

Hvordan utforme stillingsannonsen, hva bør vektlegges og hvilke mediekanaler bør man velge?

Arbeidsgivermerke (”employer brand”)

n pakke bestående av funksjonelle, økonomiske og sosio-psykologiske fordeler som oppnås ved å være ansatt i en bestemt virksomhet

2 av 3 selgeransettelser er feilansettelser

Studier viser at 2 av 3 selger ansettelser er feilansettelser. Jeg går her igjennom årsakene og hva som kan gjøres for å bedre utfallet.

Screening av kandidatene (jobbsøkerne)

Screening er en metode bedriften kan bruke for å skaffe seg informasjon om jobbsøkeren. Her går vi igjennom hvordan du kan bruke sosiale medier som en del av screening prosessen.

Bruk av sosiale medier i rekrutteringen

En gjennomgang av hvordan du bør bruke sosiale medier i forbindelse med rekruttering av den rette kandidaten til en stilling.

Vurdererens rolle i rekrutteringsprosessen

Vurdering av intellektuelle evner, kompetanse, faglig dyktighet, fleksibilitet i tenking, og evne til å omgås andre er noen av mange elementer som inngår i vurderingen

Riktig kandidat og stillingsanalyse

En som oppfyller kravene som stillingsbeskrivelsen innebærer, har tilfredsstillende referanser og framtidsutsikter som indikerer suksess i stillingen.

Headhunting – systematisk søking etter kandidater

Begrepet kan defineres som en systematisk planlagt og gjennomført prosess for å finne frem til og vinne interesse hos – spesielt egnede personer til en stilling som skal besettes

Markedssjef

Markedssjefen er ansvarlig for markedsavdeling. Det vil si virksomhetens markedsføring og de arbeidsoppgavene som inngår i kundeperspektivet.
/div>
<