Permittering

Permittering kan benyttes når bedriften av ulike årsaker tidvis har problemer med å beskjeftige alle ansatte. Her finner du reglene for dette

Arbeid som utføres i arbeidstakers hjem

I juli 2002 ble det vedtatt en forskrift om arbeid som utføres i arbeidstakerens hjem. Den regulerer arbeidsforhold hvor hjemmearbeid benyttes som en fast ordning.

Arbeidstid og overtid

Arbeidstid, fritid og overtid reguleres av arbeidsmiljøloven. I tillegg kommer tariffavtalens bestemmelser om arbeidstid.

Folketrygden, arbeidstakerregisteret og yrkesskadeforsikring

Når du får arbeidstakere, må du forvisse deg om at du er registrert i arbeidsgiverregisteret hos trygdekontoret