Arbeidstid og overtid

Arbeidstid, fritid og overtid reguleres av arbeidsmiljøloven. I tillegg kommer tariffavtalens bestemmelser om arbeidstid.

Folketrygden, arbeidstakerregisteret og yrkesskadeforsikring

Når du får arbeidstakere, må du forvisse deg om at du er registrert i arbeidsgiverregisteret hos trygdekontoret
Close