Strukturell leder

Hva er strukturell ledelse og hva kjennertegner strukturell lederskap?

Human-resource-leder

En Human-Resource-leder kan best sammenlignes med en katalysator. En leder som kan bremse og få fortgang i en prosess uten selv å delta.

Politisk leder

Den politiske lederen blir ofte kalt «forkjemperen» eller «realisten». De gjør det klart hva de ønsker og hva de kan oppnå, men de lar aldri det de ønsker skygge over det som er mulig å få til.

Lederen som doktor (Systemanalytisk ledelse)

Systemanalytisk verdiledelse ser på lederen som en doktor, da en virksomhet er et kompleks system som best kan sammenlignes med menneskekroppen.

Lederstil

Hvordan lederen selv ser på rollen som leder, og hvordan han utfører denne rollen i praksis

Lederen som rollemodell

Skal lederen være i stand til å nå sine mål, må de gå foran som et godt eksempel, og klare å motivere alle parter til å yte sitt beste.

Lederstilmodell

En lederstilmodell som viser hvordan vi bør gå frem for å velge korrekt lederstil til situasjonen.

Mixed Models of EI (Emosjonell intelligens)

Seks mulige ledelsestiler som er basert på bruk av emosjonell intelligens.

Positiv ledelse

Skaper mer positiv atmosfære, økt jobbtilfredshet, mer jobbengasjement, forbedret ytelse og resultater. Det har på bakgrunn av dette blitt argumentert for at lederskap egentlig er en emosjonell prosess hvor lederne uttrykker emosjoner og samtidig forsøker å vekke emosjoner hos medarbeiderne

Den minst foretrukne medarbeider (LPC-skalaen)

Denne LPC-skalaen måler lederens orientering ved at de identifiserer ”den minst foretrukne medarbeider” blant sine kolleger.

Bolman & Deal`s 4-lederstiler

De skiller mellom fire ulike lederstiler som ledere bruker i ulike situasjoner. Disse fire lederstilene er:

Ledelsesrutenettet

En teori som bygger på antakelsen om at lederes effektivitet bestemmes i forhold til to grunnleggende dimensjoner: 1) Interesse for oppgaven og 2) Interesse for mennesker

Sti-mål ledelse (A Path Goal Theory)

Teorien har blitt utarbeidet med utgangspunkt i å kunne forklare hvordan en leders atferd har effekt på faktorer som tilfredshet, motivasjon og ytelse

Situasjonsbestemt ledelse

Situasjonsbestemt ledelse er en av verdens mest anvendte teorier for ledelse. Mye av dette skyldes teoriens enkelhet. Den er lettfattelig og lett anvendelig i praktisk bruk på team og organisasjoner.

Leader – Member Exchange Theory

Leader-Member-Exchange Theory (heretter kalt LMX) er en lederstilteori som tar for seg relasjonen mellom lederen og medarbeiderne.Teorien har sitt utspring i at en leders...
Close