Du må tillate JavaScript å kjøre på din enhet for å se denne siden.
Gå til Innstillinger for din nettleser og tillat bruk av JavaScript og informasjonskapsler.

Symbolsk ledelse

Organisasjonen kan ses på som en scene, et teater hvor aktørene spiller bestemte roller og prøver å kommunisere de riktige inntrykkene til de riktige publikumsgruppene.

Politisk leder

Den politiske lederen blir ofte kalt «forkjemperen» eller «realisten». De gjør det klart hva de ønsker og hva de kan oppnå, men de lar aldri det de ønsker skygge over det som er mulig å få til.

Strukturell leder

Hva er strukturell ledelse og hva kjennertegner strukturell lederskap?

Human-resource-leder

En Human-Resource-leder kan best sammenlignes med en katalysator. En leder som kan bremse og få fortgang i en prosess uten selv å delta.

Makt og maktledelse

Hva er makt og hvilke ulike former for makt finnes i en organisasjon? Hva er maktledelse, og hvor effektivt er slik lederskap?

Hva kreves av en politisk leder?

En gjennomgang av hva som kreves av en politisk leder for at han/hun skal lykkes.

Organisasjoner som arenaer

Fra en politisk synsvinkel er alle organisasjoner, som andre arenaer, utformet og bygd opp for å romme konkurranse. Arenaen avgjør hvilket spill som skal spilles, hvem som skal være konkurrenter, og hvilke interesser som skal forfølges.

Nettverk og koalisjoner

Skal man lykkes som en politisk leder må man lykkes med å bygge et nettverk av støttespillere og skape koalisjoner.

Kultur, referansegrupper og andre sosiale forhold som påvirker atferden i organisasjonen

Hvordan påvirker kulturen, referansegruppene og andre sosiale forhold rundt oss atferden til organisasjonmedlemmene?

Arvelige faktorer som styrer grupper og organisasjonens atferd

Hvilken innflytelse har menneskets arvelige faktorer på organisasjonmedlemmenes atferd?

Når vil den politiske rammen gjøre seg gjeldene i organisasjonen?

Den politiske fortolkningsrammen vil gjøre seg gjeldende når en av følgende fire forutsetninger er tilstede ...

Handlingsplan for den politiske lederen

Hvorfor trenger den politiske lederen en handlingsplan og hva må den inneholde?

Kjøpslåing og forhandling

Viktige virkemidler innenfor den politiske rammen og når organisatoriske beslutninger som involverer flere skal treffes.

Behov og andre påvirkningsfaktorer som styrer organisasjonen og gruppers atferd

Hvilken innflytelse har våre behov, drifter, følelser og personlighet på vår atferd i organisasjonen?

Sosiale innstillinger og roller i organisasjonen og grupper

Hvilken innflytelse har våre sosiale roller og status på vår atferd som organisasjonsmedlemmer?

Koalisjoner i organisasjonen

En gjennomgang av hvilke koalisjoner som alltid vil finnes i en organisasjon

Varige forskjeller og begrensede ressurser i organisasjonen

På grunn av varige forskjeller vil det være umulig å unngå konflikter i organisasjonen. Personene og interessegruppene i organisasjonen vil alltid ha ulike mål, verdisyn og perspektiv.
/div>
<