Human Resource Management

Bygger på human – relation – bevegelsens arbeid og fokusererer på de resultater og ideer som organisasjonspsykologene har kommet frem til.

Den politiske rammen

Definisjon av begrepet og en gjennomgang av de viktigste kjennetegnene ved den politiske rammen.

Den strukturelle rammen

Ledelseteorier som støtter seg på forskning innenfor sosiologi, og lærer oss hvor viktig det er at organisasjonen har en struktur

Makt og maktledelse

Hva er makt og hvilke ulike former for makt finnes i en organisasjon? Hva er maktledelse, og hvor effektivt er slik lederskap?

Praktisk bruk av fortolkningsrammene i organisasjon og ledelse

Hver av fortolkningsrammene har sin visjon eller sitt bilde av virkeligheten, ved at de belyser hver sin del av livet i organisasjonen.

Bolman & Deal`s fire fortolkningsrammer

Fire fortolkningsrammer for ledelse som ledere kan bruke. Dette er ”briller” vi tar på oss og som dermed farger vårt syn på lederskap.

Strukturell leder

Hva er strukturell ledelse og hva kjennertegner strukturell lederskap?

Kjøpslåing og forhandling

Viktige virkemidler innenfor den politiske rammen og når organisatoriske beslutninger som involverer flere skal treffes.

Human-resource leder (HR leder)

En Human-Resource-leder kan best sammenlignes med en katalysator. En leder som kan bremse og få fortgang i en prosess uten selv å delta.

Organisasjoner som arenaer

Fra en politisk synsvinkel er alle organisasjoner, som andre arenaer, utformet og bygd opp for å romme konkurranse. Arenaen avgjør hvilket spill som skal spilles, hvem som skal være konkurrenter, og hvilke interesser som skal forfølges.