Du må tillate JavaScript å kjøre på din enhet for å se denne siden.
Gå til Innstillinger for din nettleser og tillat bruk av JavaScript og informasjonskapsler.

Pressekonferanse som kanal for krisekommunikasjon

Vil virksomheten dele informasjon ut til mange medier, kan det være en fordel å invitere til en pressekonferanse.

Pressemeldinger som kanal for krisekommunikasjon

Virksomheten kan og bør benytte seg av pressemeldinger for å kommunisere med media i forbindelse med kriser.

E-post som kanal for krisekommunikasjon

E-post er et egnet medium å bruke for å informere kunder, ansatte, media og andre om en pågående krise. Spesielt når det haster å få ut informasjonen er e-post et egnet medium.

Nettchat/podcast som kanal for krisekommunikasjon

For å kunne svare raskt på ansattes spørsmål, og for å kunne ha en åpen og effektiv kommunikasjon, er det en mulighet å benytte nettchat.

Oppslagstavler/plakater som kanal for krisekommunikasjon

Oppslagstavler er nyttige når informasjon skal stå lenge, men bør ikke benyttes for å informere om sensitive og kritiske hendelser

Radiokommunikasjon som kanal for krisekommunikasjon

Maritime bedrifter kan kommunisere med mannskapet via GMDSS, som er et verdenomspennende nød- og sikkerhetssystem

Telefon/videopresentasjon som kanal for krisekommunikasjon

Skal informasjonen spres raskt og ikke er av personlig art, kan man benytte telefonen eller en videokonferanse til å informere ansatte.

Personlige møter som kanal for krisekommunikasjon

Personlige møter er en god måte å informere de ansatte og de nærmeste om en pågående krise.

Krisetrening

Når virksomheten trener på kriser bør det velges øvelser som er så relevante og realistiske som mulig.

Kriseplan – ”Crisis management”

En kriseplan er en plan som forteller hvilke kriser som kan oppstå og hvordan krisen skal håndteres for å minimalisere skadevirkningene.

Krisestrategier

Med krisestrategi menes hvilken kommunikasjonstrategi virksomheten skal velge for å minimalisere skadevirkningene av krisen for de involverte generelt og virksomheten spesielt

Kriseteam

Kriseteamets rolle er å være det kritiske knutepunkt for krisehåndteringen og har ansvaret for håndteringen av de svært komplekse systemer som iverksettes i forbindelse med alvorlige kriser.

Modell for kriseledelse

En gjennomgang av hvilken modell du bør følge for best mulig kriseplanlegging og kriseledelse.

Crisis and Emergency Risk Communication (CERC)

CERC er en modell som lister opp 6-prinsipper som skal gi ledere et verktøy for å kunne kommunisere med ansatte og interessenter i en krisesituasjon.

Krisekommunikasjon med nyhetsmedier

Nyhetsmedienes fremstilling av en sak under en krise kan enten være til hjelp eller til byrde for deg, og den kan til og med gjøre at du ikke klarer å håndtere problemet.

Hvordan ivareta omdømme i en krisesituasjon?

Oppstår det en krisen og allmennheten mener at det er virksomheten som er ansvarlig kan dette skape store skader for virksomhetens omdømme hvis krisen og krisekommunikasjonen håndteres korrekt.

Utviklingen av informasjonssamfunnet

Hvilke konsekvenser har utviklingen av informasjonssamfunnet fått for virksomhetens kriseledelse?

Forebyggings- og beredskapsfasen

I fasen før krisen fokuserer vi på forebyggende tiltak og hva vi kan gjøre for å bygge opp en robust organisasjon som tåler krisepåkjenninger og er godt forberedt om en krise skulle oppstå.

Risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS)

En gjennomgang av hva risikoanalyse er, hvordan den gjennomføres og brukes i forbindelse med risikostyring og kriseberedskap.

Konsekvensanalyse

Konsekvensanalyse er en metode eller teknikk som skal sette oss i stand til å beskrive forventede konsekvenser ved å foreta bestemte beslutninger og tiltak.

Risikoformer

En gjennomgang av de viktigste risikoformene vi må vurdere når vi gjennomfører en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS).
/div>
<