Gruppedynamikk

En gjennomgang av gruppedynamikkens innflytelse på organisasjonmedlemmenes atferd og gruppens effektivitet