Gruppedynamikk

En gjennomgang av gruppedynamikkens innflytelse på organisasjonmedlemmenes atferd og gruppens effektivitet

Hvordan styre gruppemedlemenes atferd?

Virkemidler for å styre gruppemedlemenes atferd (oppsummering).

Gruppeledelse og organisering av grupper og team

Praktiske råd og tips om hvordan du skal organisere grupper og team

Hva kjennetegner en effektiv gruppe?

En gjennomgang av hva som kjennetegner en effektiv gruppe.
Close