Gruppedynamikk

En gjennomgang av gruppedynamikkens innflytelse på organisasjonmedlemmenes atferd og gruppens effektivitet

Valg av gruppestruktur

Hvilken gruppestruktur bør jeg velge for å organisere gruppearbeidet?

Close