Kriterier for valg av gruppestruktur

Hvilken gruppestruktur bør jeg velge for å organisere gruppearbeidet?