Gruppe (team)

Definisjon av begrepet "gruppe" og en gjennomgang av hvilke typer grupper som kan finnes i en organisasjon.