Effektiv gruppekultur

En gruppekultur er en subkultur i organisasjonskulturen, og forklarer hvordan kulturen i en mindre referansegruppe styrer den enkeltes tenking og atferd.

Hvordan styre gruppemedlemenes atferd?

Virkemidler for å styre gruppemedlemenes atferd (oppsummering).
Close