Gruppeledelse og organisering av grupper og team

Praktiske råd og tips om hvordan du skal organisere grupper og team

Gruppe konfigurasjoner i en formell gruppestruktur

Det finnes mange ulike konfigurasjoner man kan benytte seg av for å skape en formell gruppestruktur.