Gruppe konfigurasjoner i en formell gruppestruktur

Det finnes mange ulike konfigurasjoner man kan benytte seg av for å skape en formell gruppestruktur.

Valg av gruppestruktur

Hvilken gruppestruktur bør jeg velge for å organisere gruppearbeidet?