Resultatmål

Hvordan måle og vurdere resultatene (prestasjonen) til en virksomhet, en divisjon, avdeling eller andre enheter i en organisasjon?

Strategikart (Balanced ScoreCard)

Et strategikart er et rammeverk som prøver vise hvilke sammenhenger som finnes mellom de ulike perspektivene i balansert målstyring, også kalt Balanced ScoreCard.

Balanced ScoreCard og det finansielle perspektiv

I arbeide med å lage et Balanced ScoreCard starter man alltid med det finansielle perspektiv, da det danner de overordnede målene og strategiene for de 3 andre perspektivene

Balanced ScoreCard og læring og vekst perspektivet

Dette perspektivet danner grunnlaget for suksess på de andre områdene. Målet er å utvikle mål og målinger som driver læring og vekst.