Balanced ScoreCard og det finansielle perspektiv

I arbeide med å lage et Balanced ScoreCard starter man alltid med det finansielle perspektiv, da det danner de overordnede målene og strategiene for de 3 andre perspektivene

Resultatmål

Hvordan måle og vurdere resultatene (prestasjonen) til en virksomhet, en divisjon, avdeling eller andre enheter i en organisasjon?

Styringskort – målekort

Et styringskort oppsummerer målhierarkiet i et BMS-opplegg i form av en tabell hvor alle målene og innsatsene som understøtter resultatene fremgår
Close