Du må tillate JavaScript å kjøre på din enhet for å se denne siden.
Gå til Innstillinger for din nettleser og tillat bruk av JavaScript og informasjonskapsler.

Implementeringstrategi

Selv om forandringer er like naturlig som livet selv, vil organisasjonmedlemmene ofte kjempe i mot forandringene med nebb og klør.

Konsekvensanalyse

Konsekvensanalyse er en metode eller teknikk som skal sette oss i stand til å beskrive forventede konsekvenser ved å foreta bestemte beslutninger og tiltak.

Ikke utsett beslutninger du kan ta idag

1 av 5 voksne regner seg selv som kroniske utsettere. Dette er folk som på mange måter bestemmer seg for ikke å lykkes.

Beslutningsproblem

For at vi skal kunne treffe en beslutning må vi ha et behov eller et problem som er så stort at vi er villig til å bruke tid og ressurser på å løse det.

Anbefalt beslutningsprosess

Selv om det ikke er mulig å gi en beslutningsprosess vil vil passe alle situasjoner, bør allikevel alle omfattende problemløsning, hvor konsekvensene ved feilbeslutning...

Beslutningsfeller

Minst halvparten av de viktige beslutningene våre slår feil. Vi velger for raskt eller for tilfeldig. Vi baserer oss på for mye, for lite eller gal informasjon. Vi vegrer oss og venter. Eller vi lar være.

Organisatoriske beslutningsmodeller

Selv om det finnes mange personlige beslutningmodeller, finnes det minst like mange organisatoriske beslutningmodeller som prøver å forklare hvordan organisasjoner treffer sine beslutninger.

Beslutningsituasjon

På hvilken måte påvirker beslutningsituasjonen beslutningsprosessen som leder frem til en beslutning? I denne artikkelen finner du svaret på nettopp dette.

Beslutning

En beslutning defineres som: "Et valg mellom to eller flere alternativer, og er et endelige utfallet av en beslutningsprosess".

Resultat

Resultatet vil kunden vurdere ut i fra sin opplevelse av kjøpet og hvilke forventninger de hadde til sluttresultatet på forhånd.

Hvordan lage gode problemstillinger?

Foruten at det må finnes alternativer som kan løse problemet må problemstillingen oppfylle følgende krav...

Beslutningsregler

Måten beslutningstakeren vurderer de ulike produktattributtene varierer i stor grad. Grovt sett kan vi snakke om kompetatoriske og ikke - kompetatoriske regler.

Beslutningmodeller

Det finnes utallige mange ulike beslutningmodeller, men de fire mest grunnleggende beslutningmodellene er disse fire modellene.

Intern- og ekstern søkeprosess

Informasjonen beslutningstakeren trenger før de treffer en beslutning om kjøp vil de skaffe seg gjennom en intern- og ekstern søkeprosess

Informasjonssøking

Hvordan skaffer kundene informasjonen de trenger for å foreta et kjøp av et produkt eller tjeneste?

Kostnad-nytte-analyse

En metode der både kostnader og nytte av et tiltak måles i penger. Tiltaket kan være å bytte ut en ressurs i verdiskapningen med et substitutt.

10 årsaker til at vi tar dårlige beslutninger

For mye informasjon, for lite informasjon, neglisjering av risiko og overdreven optimisme er blant årsakene til at vi tar dårlige avgjørelser.

Beslutningstiler

Folk er forskjellige. De har derfor ulik beslutningstil. En angivelse av hvordan de treffer sine beslutninger, basert på sin personlighet og situasjonen.

Identifiser beslutningssituasjonen og beslutningalternativene

Foreligger det en beslutningssituasjon og hvilke beslutningalternativer finnes?

Problemstilling -> Beslutningsproblem

Beslutningsproblemet skal angi formålet til undersøkelsen. Et hovedproblemet kan være utgangspunkt for mange ulike beslutningsproblemer.

Hvorfor er problemstillingen viktig?

Hvordan man formulerer problemet vil, enten man liker det eller ikke, virke styrende inn på resten av analysearbeidet. En god problemformuleringen er derfor selve kjernepunktet i enhver analyse

Kjøpegruppen (“buying center“)

Kjøpegruppen er de personene som inngår i prosessen med å ta beslutning om kjøp av et produkt eller tjeneste.
/div>
<