Domene og webhotell fra OnNet.no

    Denne artikkelen er del 11 av 27 artikler om Spørreskjema design

Slik du spør får du svar er det noe som heter. Tenk derfor nøye gjennom ordbruken og spørsmålsformuleringen.

Benytt ord som er presise og som bare har en mening. Bruk aldri fremmedord, abstrakte begreper eller fagsjargonger såfremt du ikke er 100% sikker på at respondenten vet betydningen. Hvis det likevel er nødvendig, må begrepene forklares gjennom en kort introduksjon til spørsmålet (Halvorsen -93).

Unngå nøkkelord, sterotypier og prestisjebetonede ord. Bruk heller ikke ledende spørsmål. En markedsundersøkelse skal være objektive. Pass på at du ikke formulerer ubegripelige spørsmål. Legg mye tid ned i formuleringen av spørsmålet og ta bare opp et problem om gangen.

Her er et skrekkeksempel av et spørsmål som tverrsnittet av Norges befolkning ble bedt om å svare grip på for en tid tilbake (Halvordsen -94):

Mener de landets økonomiske situasjon muliggjør en nedsettelse av arbeidstiden til seks timer med opprettholdelse av uforandret lønn og av pensjonsalderen med uforandret pensjon, eller mener de at bare arbeidstiden kan nedsettes, eller bare pensjonsalderen, eller mener de ikke at noe av dette kan gjennomføres nå ?”

Her er det virkelig grunn til å spørre tilbake: “Hva prøver man å måle?”

Unngå dobbelt-tydige spørsmål, og bruk enkle setninger. Man bør ikke bruke mer enn 20 ord til sammen på hvert spørsmål.

Du leser nå artikkelserien: Spørreskjema design

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << Spørsmålrekkefølgen i et spørreskjemaBetydningen av presisering av innholdet i et spørsmål >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Hva er et spørreskjema?
 • Spørreskjema design
 • Databehovet avgjør spørsmålet
 • Intervjuform og spørreskjema design
 • Begrepsanalyse
 • Operasjonalisering
 • Diagnose av variablens målenivå og måleskala
 • Spørsmålstyper
 • Antall svaralternativer
 • Spørsmålrekkefølgen i et spørreskjema
 • Ordbruken i hvert enkelt spørsmål (spørreskjema design)
 • Betydningen av presisering av innholdet i et spørsmål
 • Betydningen av svaralternativet “vet – ikke”
 • Betydningen av eksempel i spørsmålstillingen
 • Idealet er objektive spørsmål (spørreskjema design)
 • Innholdet i hvert enkelt spørsmål
 • Måleskala og -nivå i et spørreskjema
 • Flervalg (multiple choise) spørsmål
 • Prioritering (Purchase Intent Scales)
 • Konstant sum skala
 • Utsagnmetoden
 • Semantic Differential Scale
 • Brand mapping (produktkort)
 • Andre måleskalaer for spørreskjemaer (survey)
 • Hvordan skal resultatene brytes ned ?
 • Utforming av postale utsendelser
 • Pretest og endelig utforming
 • Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.