Flytt ditt nettsted til våre Lightspeed webhotell, med cPanel, og
få 3-6 ganger raskere nettsider enn i dag. Pris: fra kr. 119/pr. år.

    Denne artikkelen er del 16 av 23 artikler om Fusjon og oppkjøp

Med oppgaveintegrasjon menes å integrere oppgavene mellom oppkjøper og oppkjøpt enhet for å skape mer verdi fra oppkjøpet. Integrering av oppgaver handler om å skape operative eller produksjonsmessige gevinster, og er viktig i oppkjøpsprosessen for å muliggjøre de potensielle operasjonelle synergiene. Det som ofte understrekes er hvordan ledelsen knytter sammen og integrerer oppgaver for å nå målet med prosessen. Det er altså prosessen både med å transformere oppkjøpt selskap, men også å dele evner og ressurser til å skape verdi fra bedriftssammenslåinger (Colman et. al., 2011).

Hvis en ikke lykkes med oppgaveintegrasjon, vil det bli vanskelig for selskapet å lykkes med integrasjon på andre områder. Dette skyldes at det er her du kan hente ut det største verdipotensialet og realisere synergier. Ledelsen bør derfor fokusere på dette området i størst mulig grad, da ansatte kan føle seg truet og være uenige når stilt ovenfor risiko om å miste ansvar for oppgaver (Colman et. al., 2011).

Du leser nå artikkelserien: Fusjon og oppkjøp

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << Kritiske suksessfaktorer for oppkjøpSosial og kulturell integrasjon >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Fusjon og oppkjøp
 • Fusjon og oppkjøpsmotiv
 • Effekter av horisontale fusjoner og oppkjøp
 • Kompetanseoverføring og utnyttelse av intellektuell kapital
 • Synergieffekter
 • Verdsettelse av synergieffekter
 • Strategisk klaff – en forutsetning for en vellykket fusjon eller oppkjøp
 • Oppkjøpsstrategi
 • Faser i fusjonsprosesser
 • Hvordan finne gode fusjons- og oppkjøpskandidat?
 • Første kontakt med oppkjøpskandidaten eller fusjonspartneren
 • Forhandlingsfasen (kjøpsavgjørelse)
 • Integrasjonsfasen
 • Ledelse av fusjons- og oppkjøpsprosessen
 • Kritiske suksessfaktorer for oppkjøp
 • Oppgaveintegrasjon
 • Sosial og kulturell integrasjon
 • Allokering av posisjoner og funksjoner
 • Deltakelse og eierskap i fusjons- og oppkjøpsprosessen
 • Tillit – nøkkelen til suksess i fusjons- og oppkjøpsprosessen
 • Hvordan prise en oppkjøp/fusjonkandidat korrekt?
 • Oppgjørsform ved selskapsovertakelser
 • Negative konsekvenser ved oppkjøp og fusjoner
 • Kjetil Sander (f.1968) er eStudie.no sin grunnlegger. I tillegg er han daglig leder for bl.a. webbyrået og hostingselskapet OnNet AS. En entrepenør og forretningsutvikler med over 25 års entrepenør- og ledererfaring.