Nettstedets oppgave- og innholdstrategi


   Domene + webhotell + epost = kr. 198/år
   Tast inn domene du ønsker å bestille webhotell til:

http://

  
  
  

    Denne artikkelen er del 20 av 26 artikler om Digital markedsføring >> Eget nettsted
     Hvordan lese artiklene og -seriene?


kreativ-strategiHvis du har lest mine foregående artikler i denne artikkelserien har du fått mange ideer om hvordan virksomheten kan effektivisere sin verdiskapningprosess og løse virksomhetens kommunikasjonsoppgaver gjennom å utvikle et nettsted.

Nå gjenstår det å ta de endelige valgene for hva virksomhetens nye nettsted skal inneholde av verdielementer, hvilke virkemidler som skal brukes og hvilket konkret innhold sidene skal ha. Dette kalles innenfor kommunikasjonfaget å lage en oppgave- og innholdstrategi for nettstedet.

Mens oppgavestrategien skal angi hvilke verdielementer nettstedet skal tilføre verdiskapningprosessen og kommunikasjonsoppgaver nettstedet skal løse, angir innholdstrategien konkret hvilket innhold nettstedet skal ha og hvilke virkemidler som skal brukes for å nå målene i strategien.

Strukturkart

Start med å tegn opp et strukturkart med bokser som viser hvilket innhold nettstedet skal ha. 

Strukturkart

Kravspesifikasjoner

Sett deretter opp detaljerte kravspesifikasjoner til de ulike delene av strukturkartet som viser hva denne delen av nettstedet skal bestå av og hvilke krav løsningen må oppfylle. 

Strukturkartet og kravspesifikasjonene vil deretter bli brukt til å innhente tilbud på utviklingen fra aktuelle leverandører av den endelige løsningen. Strukturkartet og kravspesifikasjonene må derfor være så detaljerte som mulig slik at det er mulig å gi et tilbud og utvikle nettstedet etter dem.

Sats på deling av innhold fremfor spredning av et standard budskap

Som jeg har vært inne på tidligere har alle kommunikasjonvirkemidler sine sterke og svake sider, noe man må tenke nøye på når innholdstrategien skal velges. Mens det er vanlig å “rope med ropert” når man lager tradisjonelle annonser, radio- og tv reklame, fungerer dette dårlig på Internett. Her må vi heller sette fokus på å delta i samtaler fremfor å formidle enkeltbudskap for å oppnå suksess.

Dette krever en annerledes fremtoning og kommunikasjonform enn det som gjelder for de tradisjonelle kommunikasjonvirkemidlene. 

innhold

Kick-start den sosiale spredningsprosessen

En innholdstrategi mange har hatt suksess med på Internett er å legge opp til en innholdstrategi hvor man prøver å gi kundene noe interessant å snakke om og engasjere seg i som de kan dele videre i sine sosiale nettverk. Istedenfor enveis-kommunikasjon må vi heller prøve å få istand en dialog med kundene på nettet for å få dem til å engasjere seg i samtalen og dele den med andre gjennom sosiale nettverk.

Sjokkerende uttalelser”, “humoristiske illustrasjoner folk kjenner seg i”, “videosnutter” o.l. virkemidler som en potensiell kunde finner så interessant at de deler den med sine” Facebook venner”, med egne kommentarer viser ofte å være langt mer virkningsfullt enn tradisjonelle markedsføringskampanjer man har investert millionbeløp i.

Deler en person noe de leser eller ser med sine Facebook venner vil dette normalt skape en sterk sosial spredningsprosess. La oss si at denne personen har 500 Facebook-venner som får dette budskapet opp på i sine “nyhets feeds”, vil kanskje 50 av disse dele dem videre med sine Facebook-venner igjen. Har disse også 500 venner i snitt, blir budskapet dermed spredd til 50 x 500 = 25.000 personer, og hvis 10% av disse så igjen sprer budskapet videre med sine venner igjen, snakker vi snart om mange hundre tusen potensielle lesere av dette budskapet. 

I en undersøkelse utført av AOL i 20011 viste det seg av 47% av alle meldinger som ble delt i sosiale nettverk inneholdt link til andre nettsteder på nettet. Å velge en slik deling strategi er derfor svært virkningsfullt.

 del-innholdet

Folk har stor tillit til sosiale nettverk og blogger

Årsaken til at slike innholdstrategier har vist seg å være de mest effektive skyldes at folk flest har lagt større tillit til det de får presentert gjennom sosiale medier eller blogger enn de har til tradisjonell avis, radio- og tv reklame.

I en undersøkelse global Web Index utførte i 2011 svarte kun 2,5% at de hadde sterk tillit til det de så på TV, mens 3% hadde sterk tillit til avisannonser. Størst tillit hadde folk til webben. 47% sterk tillit til det det de fikk servert gjennom sosiale nettverk, mens 16-21% hadde sterk tillit til det de fant av informasjon på blogger. 

Siden nettet vekker så sterk tillit sammenlignet med de tradisjonelle kommunikasjonskanalene bør man legge vekt på å utnytte dette når innholdstrategien skal velges. Her bør et viktig mål være å tilfredsstilt potensielle kunders informasjonsbehov, slik at de kan fortsette kjøpsprosessen som ender opp med en beslutning om kjøp til slutt. 

tillit
Hvor stort tillit har folk flest til innholdet de finner i ulike media-kanaler?

 Innholdstrategien to del-strategier

Vår vi snakker om innholdstrategien må det påpekes at vi ikke snakker om en strategi, men om to del-strategier som er koordinert til en helhetlig innholdstrategi for nettstedet. Dette fordi alt innholdet på et nettsted vil bli lest av to ulike hovedmålgrupper som leser og oppfatter innholdet på svært ulike måter:

 • Mennesker – mennesker som besøker nettstedet for å finne informasjonen de er på utkikk etter. Det er denne målgruppen innholdstrategien tar for seg.
 • Maskiner – søkeroboter fra søkemotorer og andre indeksering tjenester som besøker nettsidene for å indeksere innholdet slik at andre kan søke etter det de leter. Siden datamaskiner oppfatter og tolker innholdet på svært ulike måter enn mennesker, må vi ta hensyn til dette og utvikle en separat SEO-strategi for hvordan maskinene skal oppfatte innholdstrategien.

innhold-maalgrupper

Denne artikkelen og resten av artikkelserien kan lastes ned som en e-bok1 ! Artikkelserien fortsetter under.

Tegn årsabonnement

Tegn et abonnement til Kr. 178/år og få ubegrenset tilgang til alle våre artikler og serier!

Bli medlem

Tegn et medlemskap til Kr. 198/år for å laste ned alle våre e-bøker i PDF-format i ett år.

Topp20 artikler
Siste 20 artikler
Nye artikkelserier
Du leser nå artikkelserien: Digital markedsføring >> Eget nettsted

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien:  << Nettstedets verdiaktiviteter : Styring, rapportering og administrasjonUtformingstrategi : Retningslinjer for nettstedets visuelle utforming og utseende >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Eget nettsted: Før du starter utviklingen
 • Hvor lønnsomme er nettsidene dine?
 • Sett klare mål og definer målgruppen
 • Start med en situasjonsanalyse før du lager Internett planen
 • Internettplan for virksomhetens nettsted
 • Velg riktig domene – din identitet på Internett
 • Hvilke kommunikasjonsoppgaver skal nettstedet løse?
 • Nettstedets plass i virkemiddelstrategien
 • Nettstedets plass og funksjon i verdikjeden
 • Nettstedets verdiaktiviteter : Logistikk og produksjonsprosessen
 • Nettstedets verdiaktiviteter : Salg og markedsføring
 • Nettstedets verdiaktiviteter : Kundeservice og oppfølging
 • Nettstedets verdiaktiviteter : Rekruttering
 • Nettstedets verdiaktiviteter : Opplæring
 • Nettstedets verdiaktiviteter : Innkjøp
 • Nettstedets verdiaktiviteter : Presse og investor informasjon
 • Nettstedets verdiaktiviteter : Trade promotion
 • Bedriftsblogg
 • Nettstedets verdiaktiviteter : Styring, rapportering og administrasjon
 • Nettstedets oppgave- og innholdstrategi
 • Utformingstrategi : Retningslinjer for nettstedets visuelle utforming og utseende
 • Teknologisk strategi : Valg av publiseringsløsning og plattform
 • SEO strategi: Synlighet – trafikk – konverteringer
 • Kontroll og evaluering av Internett planen og nettstedet
 • Utvikling og implementering av nettstedet i virksomhetens verdikonfigurasjon
 • Unngå de kjente feilene når nettsidene skal utformes!