Flytt ditt nettsted til våre Lightspeed webhotell, med cPanel, og
få 3-6 ganger raskere nettsider enn i dag. Pris: fra kr. 119/pr. år.

    Denne artikkelen er del 28 av 33 artikler om Bedriftens samfunnsansvar

Endringsledelse

For å kunne lykkes med i foregående punktene i ØKOS modellens forutsetninger kreves det ulike former for endringer internt i organisasjonen, noe som igjen krever utstrakt bruk av endringsledelse for å få gjennomført endringene i praksis.

Å endre noe i en organisasjon er ikke lett, da folkene i den vil kjempe med nebb og klør mot dem. I hvert fall til dem er sikre på at endringene er til det bedre for dem. Det som har gitt virksomheten så langt, blir her gjerne brukt til å motarbeide enhver form for endring.

Av den grunn anbefaler vi at du leser vår artikkelserie om endringsledelse slik at du lærere deg de mest anerkjente teknikkene og teoriene for hvordan ledelsen bør gå frem for å lykkes med sitt endringsarbeid.


Lærende organisasjon

Dernest krever det at virksomheten utvikles til å bli en lærende organisasjon som lærer av sine feil og suksesser og bruker lærdommen til å oppnå fremtidig øko-vennlig vekst, kundetilfredshet og innovasjoner. Kun da vil virksomheten lykkes med sin ØKOS vennlige modell over tid.

Dette er et viktig poeng, da ØKOS modellen krever en total omlegging av den tradisjonelle økonomiske tenkningen i hele organisasjonen til å bli en integrert tenkning mot en mer bærekraftig utvikling. Det vil si en utvikling av virksomheten verditilbud, ressursforvaltning og verdiskapningprosessen hvor økologien settes i førersete, så lenge det ikke går utover virksomhetens langsiktige økonomi.

Noe som igjen krever at den enkelte medarbeider ofte må tenke og jobbe helt annerledes enn idag for å lykkes med dette. Dette fordi å skape en ØKOS vennlig forretnings- og verdiskapningmodell ikke er ledelsen ansvar alene. En ØKOS vennlig virksomhet krever at alle tenker og handler på en ØKOS vennlig måte i alt de gjør i det daglige. En utpreget lærende organisasjon er derfor nødvendig for å få dette til i praksis.

Av den grunn anbefaler vi at du leser vår artikkelserie om lærende organisasjoner slik at du lærer deg hvordan du som leder kan gå frem for å bidra med å skape en god lærende organisasjon. 

Du leser nå artikkelserien: Bedriftens samfunnsansvar

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien:  << Økologisk merkingØKOS modellens opplæring og belønningssystem >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Bedriftens samfunnsansvar (CSR)
 • Bærekraftig utvikling
 • Samfunnsansvar i et historisk perspektiv
 • Samfunnsansvar som forretningsstrategi
 • Den tredoble bunnlinjen – økonomi, økologi og sosialt
 • ØKOS modellen (3E model) for bærekraftig utvikling
 • Økonomi
 • Økologi
 • Sammenhengen mellom økonomi og økologi
 • Økologi – fremtidens konkurransefortrinn?
 • Miljøproblemer
 • Avfall – et miljøproblem eller en mulighet?
 • Plastikk i natur og hav : Omfang, konsekvenser og tiltak
 • Klimaendringer
 • Global oppvarming (drivhuseffekt)
 • Konsekvensene av global oppvarming
 • Tiltak mot global oppvarming
 • Jordens befolkning skaper miljøproblemer
 • Miljøproblemene skaper økt fattigdom og økte forskjeller
 • Fattigdom og fattigdomsbekjempelse
 • Bedriftens samfunnsansvar i fattigdomsbekjempelse
 • Hvilke virksomheter passer ØKOS modellen for?
 • Forutsetninger for å lykkes med et økologisk produkt
 • ØKO-modellen som et strategisk beslutningsverktøy
 • Hvordan et økologisk produkt kan skape konkurransefortrinn
 • 10 krav for å oppnå god økologi = god økonomi
 • Økologisk merking
 • ØKOS modellen krever en lærende organisasjon
 • ØKOS modellens opplæring og belønningssystem
 • ØKOS modellens arbeidsmodell
 • Slik blir en tjenestebedrift en miljøvennlig bedrift
 • Grønn og grå vekst
 • Grønn markedsføring
 • Kjetil Sander (f.1968) er eStudie.no sin grunnlegger. I tillegg er han daglig leder for bl.a. webbyrået og hostingselskapet OnNet AS. En entrepenør og forretningsutvikler med over 25 års entrepenør- og ledererfaring.