ØKO-modellens verdiskapningmodell


   Domene + webhotell + epost = kr. 198/år
   Tast inn domene du ønsker å bestille webhotell til:

http://

  
  
  

    Denne artikkelen er del 15 av 18 artikler om ØKO-modellen
     Hvordan lese artiklene og -seriene?


Må omfatte hele verdikjedesystemet

Skal virksomheten oppnå troverdighet med sitt nye ØKO-vennlige verditilbud, hvor kundene blir fortalt at dette er et miljøvennlig produkt eller tjeneste, må den økologiske gevinsten kunden oppnår omfatte hele verdikjedesystemet verditilbudet inngår i og ikke bare produktet eller tjenesten. 

Alle er f.eks. enige at el-bilen i utgangspunktet er et miljøvennlig alternativ til bensin og disel drevne biler, men så lenge strømmen el-bilen benytter kommer fra kullkraftverk blir den totale miljøgevinsten ikke så stor som den kunne ha vært hvis strømmen kom fra et vind- eller solkraft anlegg som er basert på fornybare ressurser som ikke forurenser. 

Dernest må det stilles de samme kravene til selve produksjonsprosessen som leder frem til den ferdige el-bilen. Hvor miljøvennlig er den? Hvilke ikke-fornybare ressurser forbrukes ikke her for å fremstille dette miljøvennlige produktet?

Hva med alle støtteprosessene i verdiskapningprosessen? Hvor miljøvennlig er den? Benytter virksomheten kildesortering, kun resirkulert papir, spare-pærer osv., eller har virksomheten ett heller slapt syn på hvor miljøvennlige de er til daglig?

Hva med distribusjonen av el-bilene? Blir de distribuert via gamle lastebåter som forbruker store mengder olje og disel eller er dette el-drevne skip også? Som du skjønner er det mange forhold å tenke på for å kunne si at man har en økologisk forretnings- og verdiskapningmodell.

Må omfatte alt og alle i organisasjonen

For å kunne skape en ØKO-vennlige forretnings- og verdiskapningprosessen kreves det at virksomheten går igjennom alle kjerne-, støtte- og styringsprosesser i virksomheten, hvor det blir tegnet opp et prosesskart for hver enkelt prosess som senere samles i et større prosesskart som viser alle prosessene og samhørighetsforholdene mellom dem.

Dernest må dette prosesskartet settes opp mot alle andre alle verdikjedene i verdikjedesystemet virksomheten inngår i og alle enkeltprosessene og samhørighetsforholdene mellom disse verdikjedene, med det mål å kun bruke fornybare ressurser i disse prosessene og redusere ressursbruken i verdiskapningen, salg, distribusjon og bruken av disse verditilbudene.

I denne analysen er målet å kartlegge hvordan ikke-fornybare ressurser i prosessene kan byttes ut med fornybare ressurser, uten kostnadsøkninger eller reduksjon i opplevde kundeverdier. Samt hvordan prosessene kan endres for å redusere ressursbruken. Prosessene vi analyserer er de som omfattes av prosessperspektivet i Systemanalytisk Verdiledelse.

I ressurs- og prosessanalysene vi må gjennomføre ved jevne mellomrom må omfatte alle forhold som representerer en kostnad for virksomheten.

Radikale og inkrementelle endringer

De enkleste tiltakene er å se på bruken av alle forbruksartikler som virksomheten benytter. F.eks. kan alle virksomheter raskt og enkelt ta i bruk:

 • LED lyspærer og lav-energipærer i alle lamper som benyttes
 • Kun bruk av resirkulert papir. Alt fra toalettpapir, bæreposer og emballasje til brevark og brosjyrer.
 • Spare-dyser på alle vannkrane, toalett, dusjer o.l.
 • Kildesortering av avfall

Slike tiltak er imidlertid bare inkrementelle forbedringer i ressursbruken og er på langt nær nok til å skape troverdighet om at virksomheten har en økologisk verdiskapningmodell og verditilbud. Skal virksomheten oppnå troverdighet må hele produksjons- og verdiskapningprosessen legges om til å være så miljøvennlig som mulig uten at dette går ut over sluttresultatet.

Dette krever f.eks. at alle innsatsfaktorene (råvarer, halvfabrikata osv) i verdiskapningen må være fornybare ressurser som er fremstilt på en miljøvennlig måte, uten bruk av fornybare ressurser. Google besluttet f.eks. i 2016 at alle deres datasentraler verden over fra og med 2017 kun skal drives med strøm fra vind- og solkraftanlegg. 

Disse tiltakene koster mer og er vanskeligere å gjennomføre enn de inkrementelle, men siden det er på disse områdene de fleste virksomheter kan bidra mest på når det gjelder å skape en verden som er basert på bærekraftig utvikling må fokuset først og fremst ligge på disse områdene.

Fant du ikke svaret? Klikk her for å spørre redaksjonen!

Denne artikkelen og resten av artikkelserien kan også lastes ned som en e-bok1 ! Artikkelserien fortsetter under.

Topp20 artikler
Siste 20 artikler
Nye artikkelserier
Du leser nå artikkelserien: ØKO-modellen

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien:  << ØKO-modellens forretningsmål og -strategiØKO-modellen krever en lærende organisasjon >>
    Andre artikler i serien er: 
 • ØKO-modellen er fremtiden forretnings- og verdiskapningmodell
 • Hva er økonomi og økologi, og hvilken sammenheng finnes?
 • Bærekraftig utvikling
 • ØKO-modellen (ECO-modell)
 • Hvilke virksomheter passer ØKO-modellen for?
 • ØKO-modellen som et strategisk beslutningsverktøy
 • ØKO-modellen må skape konkurransefortrinn
 • ØKO-modellens 10 forutsetninger
 • ØKO-modellens ressursbruk
 • ØKO-modellens omdømme
 • ØKO-modellens forretningside
 • ØKO-modellens forretnings- og inntektmodell
 • ØKO-modellens verdigrunnlag
 • ØKO-modellens forretningsmål og -strategi
 • ØKO-modellens verdiskapningmodell
 • ØKO-modellen krever en lærende organisasjon
 • ØKO-modellens opplæring og belønningssystem
 • ØKO-modellens arbeidsmodell