Domene + webhotell + epost = kr. 198/år
   Tast inn domene du ønsker å bestille webhotell til:

http://

  
  
  

agenturer.no

Siden det er menneskene og ikke planene i organisasjonen som skal sette forretningsideen, forretnings- og ØKO-modellen ut i livet, må enhver virksomhet bygge på et verdigrunnlag i form av en verdistandard og ett sett grunnverdier som forteller hvordan virksomheten tenker, jobber, treffer sine beslutninger og handler i det daglige.

Ett verdigrunnlag som over tid danner grunnlaget for virksomhetens organisasjonskultur, normer og selvbilde.

Selve fundamentet som angir hvordan den valgte ØKO-modellen blir satt ut i livet av virksomhetens medarbeidere og partnere gjennom Verdibasert ledelse.

For å kunne lykkes med en økologisk eller ØKO-vennlig forretnings- og verdiskapningmodell må den økologiske tenkingen også implementeres som en del av virksomhetens verdigrunnlag. Noe som igjen krever at dagens verdigrunnlag og grunnverdier må justeres til å bli mer økologisk fokusert, istedenfor kun rettet mot økonomisk tenking. 

Du må logge inn for å se resten av innholdet. Vennligst . Ikke medlem? Registrer deg