ØKO-modellens verdigrunnlag


   Domene + webhotell + epost = kr. 198/år
   Tast inn domene du ønsker å bestille webhotell til:

http://

  
  
  

    Denne artikkelen er del 13 av 18 artikler om ØKO-modellen
     Hvordan lese artiklene og -seriene?


Siden det er menneskene og ikke planene i organisasjonen som skal sette forretningsideen, forretnings- og ØKO-modellen ut i livet, må enhver virksomhet bygge på et verdigrunnlag i form av en verdistandard og ett sett grunnverdier som forteller hvordan virksomheten tenker, jobber, treffer sine beslutninger og handler i det daglige.

Ett verdigrunnlag som over tid danner grunnlaget for virksomhetens organisasjonskultur, normer og selvbilde.

Selve fundamentet som angir hvordan den valgte ØKO-modellen blir satt ut i livet av virksomhetens medarbeidere og partnere gjennom Verdibasert ledelse.

For å kunne lykkes med en økologisk eller ØKO-vennlig forretnings- og verdiskapningmodell må den økologiske tenkingen også implementeres som en del av virksomhetens verdigrunnlag. Noe som igjen krever at dagens verdigrunnlag og grunnverdier må justeres til å bli mer økologisk fokusert, istedenfor kun rettet mot økonomisk tenking. 

Å lykkes med dette tar tid, da organisasjonskulturen med dens normer og kutymer er noe som er utviklet over tid. Det tar derfor også tid å endre dem. 

For å kunne si at virksomheten har lykkes med sin økologiske forretnings- og verdiskapningmodell må virksomhetens organisasjonskultur og normer endres så alle medarbeiderne alltid stiller seg selv følgende elementære spørsmål før en beslutning om noe tas:

 1. Hvilke ressurser vil denne beslutningen kreve og hvor store menger ressurser vil bli brukt
 2. Er dette ikke-fornybare ressurser eller fornybare ressurser?
 3. Hvordan kan vi treffe en beslutning som kun krever bruk av fornybare ressurser?
 4. Hvordan kan vi redusere ressursbruken til et minimum?

For å lykkes med dette må Verdibasert ledelse benyttes i bunnen av virksomhetens ledelsefilosofi, med bruk av endringsledelse som verktøy i endringsprosessen. Jeg anbefaler derfor at du leser disse to artikkelseriene hvis du ikke er familiær med Verdibasert ledelse og endringsledelse. 

Fant du ikke svaret? Klikk her for å spørre redaksjonen!

Denne artikkelen og resten av artikkelserien kan også lastes ned som en e-bok1 ! Artikkelserien fortsetter under.

Topp20 artikler
Siste 20 artikler
Nye artikkelserier
Du leser nå artikkelserien: ØKO-modellen

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien:  << ØKO-modellens forretnings- og inntektmodellØKO-modellens forretningsmål og -strategi >>
    Andre artikler i serien er: 
 • ØKO-modellen er fremtiden forretnings- og verdiskapningmodell
 • Hva er økonomi og økologi, og hvilken sammenheng finnes?
 • Bærekraftig utvikling
 • ØKO-modellen (ECO-modell)
 • Hvilke virksomheter passer ØKO-modellen for?
 • ØKO-modellen som et strategisk beslutningsverktøy
 • ØKO-modellen må skape konkurransefortrinn
 • ØKO-modellens 10 forutsetninger
 • ØKO-modellens ressursbruk
 • ØKO-modellens omdømme
 • ØKO-modellens forretningside
 • ØKO-modellens forretnings- og inntektmodell
 • ØKO-modellens verdigrunnlag
 • ØKO-modellens forretningsmål og -strategi
 • ØKO-modellens verdiskapningmodell
 • ØKO-modellen krever en lærende organisasjon
 • ØKO-modellens opplæring og belønningssystem
 • ØKO-modellens arbeidsmodell