ØKO-modellens opplæring og belønningssystem


   Domene + webhotell + epost = kr. 198/år
   Tast inn domene du ønsker å bestille webhotell til:

http://

  
  
  

    Denne artikkelen er del 17 av 18 artikler om ØKO-modellen
     Hvordan lese artiklene og -seriene?


For at det skal være mulig å endre dagens organisasjon til å bli en ØKO-vennlig forretnings- og verdiskapningmodell kreves det som sagt omfattende endringer i dagens forretnings- og verdiskapningmodell. Endringer som stadig forbedres gjennom å skape en lærende organisasjon som lærer av sine feil og suksesser og bruker lærdommen til å oppnå fremtidig ØKO-vennlig vekst.

Selv om prosessen med å utvikle en ØKO-vennlig forretnings- og verdiskapningmodell starter med at virksomheten setter seg klare definerte mål med en tilhørende strategi som viser hvordan målene skal nås, må strategien støttes av et:

 1. verdigrunnlag som forteller hvordan den enkelte skal tenke og treffe sine beslutninger.
 2. helhetlig handlingsprogram som forteller hvordan strategien skal operasjonaliseres til konkrete handlinger i de daglige beslutningene organisasjonen treffer. 

Opplæring

Dette krever igjen at det utvikles et grundig opplæringsprogram som lærer opp alle i organisasjonen hva virksomhetens ØKO-vennlige forretnings- og verdiskapningmodell betyr i praksis for dem. Opplæringsprogrammene må av den grunn tilpasses den enkelte slik at de skjønner hva den valgte ØKO-modellen betyr for dem i praksis, hvilke endringer de må gjøre i sitt daglige arbeid, hvilke verdier og normer de skal vektlegge i sin tenkning og hvordan de skal treffe sine fremtidige beslutninger for å gjøre en tilfredsstillende jobb. 

Vaktmesteren trenger opplæring i hvilke lyspærer og annet miljøvennlig forbruksmateriell som skal velges i fremtiden, rengjøringpersonellet trenger informasjon om virksomhetens nye reglene for kildesortering og hvilke rengjøringkjemikalier som skal brukes, men innkjøpsansvarlig må skjønne hvilke nye krav som må settes til alle leverandørene i denne sammenheng. Som du sikkert skjønner vil en overgang til en ØKO-vennlig modell kreve mange omfattende endringer på alle nivå i organisasjonen. Noe som krever individuelt tilpassede opplæringsprogram som forklarer i detalj hva omleggingen betyr for den jobben de skal utføre. Vi kan med andre ord ikke her benyttes oss av et felles opplæringsprogram for alle, selv om det vil være elementer som går igjennom alle opplæringsprogrammene.

Ettersom opplæringen av de ansatte i hva den nye ØKO-modellen betyr for deres jobbsituasjon er så avgjørende for modellens suksess, anbefales det at du leser vår artikkelserie om opplæring for å forstå hvilke utfordringer virksomheten står ovenfor og hvordan opplæringen bør legges opp.

Rekruttering

Selv om opplæringen er den viktigste enkeltfaktoren i arbeidet med å gjøre om en plan til konkrete handlinger må vi heller ikke glemme rekrutteringen. Samtidig som opplæringsprogrammet gjennomføres bør ledelsen gå igjennom sin rekrutterings plan og rutiner for å avdekke:

 • Hvilke medarbeidere trenger vi i fremtiden?
 • Hvilke egenskaper bør disse personene ha for å passe inn i virksomhetens valgte ØKO-modell og hvilken personlighetstype bør denne personen være for at disse egenskapene skal smitte over på resten av miljøet vedkommende vil inngå i?
 • Hvor kan virksomheten finne disse personen med disse egenskapene, evnene, kompetansen, erfaringen og personligheten?

Dette for å sørge for at de nye medarbeiderne som rekrutteres vil passe inn i virksomhetens valgte ØKO-modell og for å sørge for at virksomheten alltid rekrutterer medarbeidere som kan tilføre virksomheten manglende evner og kompetanse på essensielle områder i den valgte ØKO-modellen.

For mer informasjon om hvordan denne prosessen bør legges opp viser vi til vår artikkelserie om rekruttering som går igjennom rekrutterings prosessen steg for steg. 

Belønningssystemet

Folk gjør jobben sin slik virksomheten belønner dem, heter det. Av den grunn er det viktig at virksomhetens belønningsystem endres, slik at virksomheten begynner å premiere øko-vennlig tenkning og innovasjon, fremfor ensidig belønning av økonomiske mål som ikke har hensyn til ressursbruken og prosessene som skaper resultatet.

Vi viser her til vår artikkelserie om belønningssystemet for nærmer informasjon om hvordan det bør legges opp for å belønne ønsket ØKO-vennlige tenkning. 

Fant du ikke svaret? Klikk her for å spørre redaksjonen!

Denne artikkelen og resten av artikkelserien kan også lastes ned som en e-bok1 ! Artikkelserien fortsetter under.

Topp20 artikler
Siste 20 artikler
Nye artikkelserier
Du leser nå artikkelserien: ØKO-modellen

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien:  << ØKO-modellen krever en lærende organisasjonØKO-modellens arbeidsmodell >>
    Andre artikler i serien er: 
 • ØKO-modellen er fremtiden forretnings- og verdiskapningmodell
 • Hva er økonomi og økologi, og hvilken sammenheng finnes?
 • Bærekraftig utvikling
 • ØKO-modellen (ECO-modell)
 • Hvilke virksomheter passer ØKO-modellen for?
 • ØKO-modellen som et strategisk beslutningsverktøy
 • ØKO-modellen må skape konkurransefortrinn
 • ØKO-modellens 10 forutsetninger
 • ØKO-modellens ressursbruk
 • ØKO-modellens omdømme
 • ØKO-modellens forretningside
 • ØKO-modellens forretnings- og inntektmodell
 • ØKO-modellens verdigrunnlag
 • ØKO-modellens forretningsmål og -strategi
 • ØKO-modellens verdiskapningmodell
 • ØKO-modellen krever en lærende organisasjon
 • ØKO-modellens opplæring og belønningssystem
 • ØKO-modellens arbeidsmodell
 • Denne artikkelen er skrevet av Kjetil Sander. En entrepenør og forretningsutvikler med over 20 års entrepenørerfaring. Utdannet Diplom økonom / markedsfører fra BI/NMH. Jobber som daglig leder for OnNet AS, og er på hobbybasis ansvarlig redaktør for eStudie.no