ØKO-modellens omdømme


   Domene + webhotell + epost = kr. 198/år
   Tast inn domene du ønsker å bestille webhotell til:

http://

  
  
  

    Denne artikkelen er del 10 av 18 artikler om ØKO-modellen
     Hvordan lese artiklene og -seriene?


Forutsetningen for å kunne lykkes med en ØKO-vennlig modell er at virksomheten får aksept hos målgruppen at virksomhetens verditilbud er et økologisk alternativ til de tradisjonelle verditilbudene. Kun da kan virksomheten høste økonomiske gevinster i sin investering i bærekraftig utvikling. Dette fordi det normalt vil koste mer å gi kundene et nytt miljøvennlig verditilbud istedenfor dagens tradisjonelt verditilbud.

Kundens betalingvillighet

Er kundene ikke villige til å betale litt mer for å få et mer miljøvennlig verditilbud eller hvis det er umulig å overbevise kundene om at virksomheten har et slikt miljøvennlig verditilbud, bør en ØKO-vennlig forretnings- og verdiskapningmodell ikke velges.

For å avgjøre om kunden er villig til å betale mer for virksomhetens ønskede ØKO-vennlige modell må det gjennomføres en kundeverdianalyse for å avgjøre dette og virksomheten må prøve å beregne verditilbudets priselastisitet m.h.t. disse miljøvennlige faktorene. 

Er målgruppen villig til å betale mer for å få et mer ØKO-vennlig verditilbud kan vi gå videre og se nærmere på den andre forutsetningen for å kunne lykkes: – Dagens og ønsket omdømme i målgruppens bevissthet.

Dagens omdømme

Sjansene for å lykkes med en ØKO-vennlig modell er avhengig av dagens rykte og image (omdømme) i målgruppens bevissthet. Er virksomheten kjent som ett miljøsvin som ikke tar hensyn til miljøet, er det vanskelig å endre omdømme til å bli den “det mest miljøvennlige alternativet” uten dramatiske endringer og lansering strategi med stor troverdighet.

Før det er mulig for virksomheten å velge hvilken ØKO-modell og -strategi virksomheten bør velge må virksomheten derfor først skaffe seg pålitelig informasjon om dagens omdømme. Når dagens omdømme er kartlagt, er neste utfordring å avgjøre om det er mulig å endre dette omdømme til å passe inn med virksomhetens ønskede ØKO-modell. Noe som igjen krever at virksomheten samtidig avdekker hva en slik omdømme endring vil koste og hvor lang tid det vil ta å endre omdømme. 

Mulige strategier

Blir konklusjonen at det vil være vanskelig eller umulig å endre dagens omdømme gjennom en relansering av virksomheten bør virksomheten heller velge en “spinn-off” strategi.

Med “spinn-off” strategi menes at:

“Konseptet etableres, utvikles og lanseres som et eget datterselskap av moderselskapet, med et navn og profil som ikke kan forveksles med moderselskapet” 

Selv om dette krever at alt må bygges opp igjen på nytt istedenfor å dra nytte av eksisterende ressurser, gir en strategi også mange fordeler ved at alt blir “resatt” og lansert som et nytt selskap, med et nytt verditilbud, verdiskapningprosess, forretningmodell og omdømme.

Velger virksomheten å prøve å endre sitt eksisterende omdømme, krever dette at hele virksomhetens forretningsplan blir redefinert for å passe med virksomhetens nye ØKO-modell og posisjoneringstrategi. Dette for å sikre at det blir samsvar mellom hva virksomheten er, sier og gjør. Kun da får budskapet troverdighet hos kundene. Selve forutsetningen for å kunne lykkes med en merkevarestrategi

Omdømme strategi

Ettersom omdømme strategien omhandler virksomheten som helhet og ikke dets verditilbud, er det denne strategien som gir de ansatte energien og inspirasjonen de trenger i hverdagen til å gjøre jobben sin i tråd med den ønskede strategien og som forteller omgivelsene hva virksomheten er, gjør og står for.

Av den grunn er det viktig at omdømme strategien som velges er i tråd med virksomhetens verdigrunnlag, slik at omdømme blir virksomhetens synlige bevis utad for sitt verdigrunnlag.

For nærmere informasjon om disse utfordringene viser vi til vår artikkelserie om omdømme som går igjennom alt du trenger å vite om omdømme strategien.

Merkevarestrategi 

Mens omdømme strategien tar for seg rykte til virksomheten som helhet, tar merkevarestrategien for seg rykte og image til selve verditilbudet virksomheten tilbyr. 

Skal virksomheten lykkes med å relansere virksomheten i markedet med det mål å endre omdømme, må merkevarestrategien endres samtidig som den nye omdømme strategien velges. Dette for å sørge for at begge strategiene bygger opp under hverandre, med det mål å endre dagens omdømme mot det ønskede omdømme. 

For nærmere informasjon om disse utfordringene viser vi til vår artikkelserie om merkevarebygging som går igjennom alt du trenger å vite i denne sammenheng. 

Fant du ikke svaret? Klikk her for å spørre redaksjonen!

Denne artikkelen og resten av artikkelserien kan også lastes ned som en e-bok1 ! Artikkelserien fortsetter under.

Topp20 artikler
Siste 20 artikler
Nye artikkelserier
Du leser nå artikkelserien: ØKO-modellen

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien:  << ØKO-modellens ressursbrukØKO-modellens forretningside >>
    Andre artikler i serien er: 
 • ØKO-modellen er fremtiden forretnings- og verdiskapningmodell
 • Hva er økonomi og økologi, og hvilken sammenheng finnes?
 • Bærekraftig utvikling
 • ØKO-modellen (ECO-modell)
 • Hvilke virksomheter passer ØKO-modellen for?
 • ØKO-modellen som et strategisk beslutningsverktøy
 • ØKO-modellen må skape konkurransefortrinn
 • ØKO-modellens 10 forutsetninger
 • ØKO-modellens ressursbruk
 • ØKO-modellens omdømme
 • ØKO-modellens forretningside
 • ØKO-modellens forretnings- og inntektmodell
 • ØKO-modellens verdigrunnlag
 • ØKO-modellens forretningsmål og -strategi
 • ØKO-modellens verdiskapningmodell
 • ØKO-modellen krever en lærende organisasjon
 • ØKO-modellens opplæring og belønningssystem
 • ØKO-modellens arbeidsmodell