Domene + webhotell + epost = kr. 198/år
   Tast inn domene du ønsker å bestille webhotell til:

http://

  
  
  

agenturer.no

Forutsetningen for å kunne lykkes med en ØKO-vennlig modell er at virksomheten får aksept hos målgruppen at virksomhetens verditilbud er et økologisk alternativ til de tradisjonelle verditilbudene. Kun da kan virksomheten høste økonomiske gevinster i sin investering i bærekraftig utvikling. Dette fordi det normalt vil koste mer å gi kundene et nytt miljøvennlig verditilbud istedenfor dagens tradisjonelt verditilbud.

Kundens betalingvillighet

Er kundene ikke villige til å betale litt mer for å få et mer miljøvennlig verditilbud eller hvis det er umulig å overbevise kundene om at virksomheten har et slikt miljøvennlig verditilbud, bør en ØKO-vennlig forretnings- og verdiskapningmodell ikke velges.

For å avgjøre om kunden er villig til å betale mer for virksomhetens ønskede ØKO-vennlige modell må det gjennomføres en kundeverdianalyse for å avgjøre dette og virksomheten må prøve å beregne verditilbudets priselastisitet m.h.t. disse miljøvennlige faktorene. 

Er målgruppen villig til å betale mer for å få et mer ØKO-vennlig verditilbud kan vi gå videre og se nærmere på den andre forutsetningen for å kunne lykkes: – Dagens og ønsket omdømme i målgruppens bevissthet.

Dagens omdømme

Sjansene for å lykkes med en ØKO-vennlig modell er avhengig av dagens rykte og image (omdømme) i målgruppens bevissthet. Er virksomheten kjent som ett miljøsvin som ikke tar hensyn til miljøet, er det vanskelig å endre omdømme til å bli den “det mest miljøvennlige alternativet” uten dramatiske endringer og lansering strategi med stor troverdighet.

Før det er mulig for virksomheten å velge hvilken ØKO-modell og -strategi virksomheten bør velge må virksomheten derfor først skaffe seg pålitelig informasjon om dagens omdømme. Når dagens omdømme er kartlagt, er neste utfordring å avgjøre om det er mulig å endre dette omdømme til å passe inn med virksomhetens ønskede ØKO-modell. Noe som igjen krever at virksomheten samtidig avdekker hva en slik omdømme endring vil koste og hvor lang tid det vil ta å endre omdømme. 

Mulige strategier

Du må logge inn for å se resten av innholdet. Vennligst . Ikke medlem? Registrer deg