ØKO-modellens forretnings- og inntektmodell


   Domene + webhotell + epost = kr. 198/år
   Tast inn domene du ønsker å bestille webhotell til:

http://

  
  
  

    Denne artikkelen er del 12 av 18 artikler om ØKO-modellen

agenturer.no

Når ØKO-modellens forretningside er definert, må det utvikles en forretningmodell som er i tråd med den valgte ØKO-modellen i misjon-erklæringen. 

forretningsmodell

Hva er en forretningmodell?

Mens en forretningside forklarer HVA virksomheten gjør for å skape kundeverdier, beskriver en forretningmodell kort HVORDAN virksomheten skaper og tjener penger på disse kundeverdiene gjennom å dekke identifiserte kundebehov.

Litt forenklet kan vi si at en forretningmodell er en modell for hvordan virksomheten gjør forretninger, altså en forenkling og konseptualisering av hvordan virksomheten fungerer i virkeligheten. Osterwalder (2004: 15) definerer begrepet forretningmodell slik:

“En forretningmodell er et konseptuelt verktøy som inneholder et sett med elementer og deres relasjoner, og uttrykker bedriftens logikk for å tjene penger. Den er en beskrivelse av verdien en bedrift tilbyr til et eller flere kundesegment, og av arkitekturen og nettverkspartnerne til bedriften som skal til for å skape, markedsføre og levere denne verdien og relasjonskapitalen, for slik å generere profitable og bærekraftige inntektsstrømmer.”

Hva inngår i forretningmodellen?

Forretningmodellen forteller hva virksomheten skal levere, hvem som er kunden, venner og fiender og hvordan virksomheten skal selge, ta seg betalt og levere et lovet verditilbud.

I følge, BUSINESS MODEL CANVAS modellen kan en forretningmodell brytes ned i 9 del-komponenter:

 1. Verditilbud – hva tilbyr virksomheten?
 2. Kundesegment – hvem er kunden (målgruppen)?
 3. Kunderelasjon – Hvordan forholder virksomheten seg til kundene?
 4. Distribusjonskanaler – Hvordan selges og distribueres verditilbudet til kundene?
 5. Nøkkelaktiviteter – 
 6. Nøkkelressurser – Hvilke ressurser trenger virksomheten for å kunne tilby kundene dette verditilbudet?
 7. Partnere – Hvilke partnere trenger virksomheten for å kunne skape og levere disse kundene det lovede verditilbudet?
 8. Inntektmodell – Hvordan tjener vi penger på disse verdiaktivitetene?
 9. Kostnadmodell – Hvilke kostnader påløper for å gi kundene disse kundeverdiene?

Alle disse elementene henger sammen og må beskrives i forretningsmodellen og de strategiske valgene rundt den.

Når forretningsmodellens del-komponenter skal defineres og operasjonaliseres er fokuset ikke rettet inn mot enkeltkomponentene, men mot hvordan disse elementene i verdiskapningprosessen og nettverket rundt den passer sammen til en velfungerende helhet som sikrer at virksomheten når sine økonomiske mål.

Siden forretningmodellen definerer måten virksomheten leverer verdi til kundene på, lokker dem til å betale for en gitt verdi, og hvordan virksomheten skal omdanner disse kundeverdiene og utbetalingene til fortjeneste, reflekterer forretningmodellen ledelsens hypotese om hva kundene ønsker, hvordan de vil ha det, og hvordan virksomheten kan organisere seg for å imøtekomme disse behovene, få betalt for denne behovstilfredsstillelsen, og skape en fortjeneste ut av denne prosessen.

Forretningmodellens mål er normalt å maksimere bestemte etterspørseleffekter, gitt de strukturelle og virksomhetspesifikke rammebetingelsene som gjelder for virksomheten. Disse etterspørseleffektene kan for eksempel være å få flere til å ta i bruk produktet, øke kundelojaliteten og de langvarige relasjoner.

Ettersom ØKO-modellen ikke bare omhandler hvilken økonomisk verdiskapning forretningmodellen klarer å oppnå, men også ser på hvor økologisk ressursbruken i verdiskapningen  er, må forretningmodellen ikke ensidig fokusere på økonomien, men se på samspillet med hva som er god økonomi for virksomheten og god økologisk utnyttelse av ressursene som går med i verdiskapningen, salget, distribusjonen og bruken av verditilbudet.

Ideelt sett bør virksomheten kun benytte fornybare ressurser i sitt verdikjedesystem og i sine kjerne- og støtteprosesser, og det bør fokuseres på hvordan ressursbruken kan minimaliseres uten at dette går utover de lovede og forventede kundeverdiene som skal leveres til kundene. Dette gir forretningmodellen en særskilt posisjon i forhold til virksomhetens evne til verdiskaping og verdikapring, samtidig som den kan være en kilde til konkurransefortrinn.

Inntektmodell

For at ØKO-modellen skal fungere som både en verdiskapning– og forretningmodell må den omfatte en inntektmodell som forteller hvordan virksomheten skal tjene penger på sin forretningside og ØKO-vennlige verdiskapningprosess og verditilbud

Inntektmodellen er spesielt viktig for virksomheter som har en økologisk verdiskapningmodell, da det som normalt skiller en økologisk og ØKO-vennlig verdiskapningmodell er nettopp inntektmodellen som genererer selskapets inntekter.

De fleste digitale produkter har en økologisk verdiskapningmodell, men ikke en ØKO-vennlig forretningmodell. Dette fordi de mangler en inntektmodell som klarer å skape nok inntekter til å dekke kostnadene og gi overskudd.

Mens bankene klarte å finne en lønnsom inntektmodell til nettbanken når de introduserte den som erstatning for de tradisjonelle bankene, har f.eks. musikk- og forlagsbransjen ikke vært like flinke til å utvikle lønnsomme inntektmodeller til sine digitale produkter. Deres inntekter og lønnsomhet har falt dramatisk, mens bankenes har økt. 

Vi kan dermed klassifisere bankenes nettbankløsning som en ØKO-vennlig løsning siden den både er miljøvennlig, fornybar og gir eierne økte inntekter, mens forlagene og musikknæringens digitale produkter må anses som en økologisk forretnings- og verdiskapningmodell siden inntekten og lønnsomheten har falt dramatisk som et resultat av omleggingen av forretnings- og verdiskapningmodellen.

For å gi deg innblikk i hvilke komponenter det er nødvendig å ha med i en forretningmodell, hva en inntektmodell er og hvilke inntektmodeller du kan velge mellom anbefaler jeg at du leser min artikkelserie om forretningmodeller, hvor dette blir gjennomgått i detalj. Samt artikkelen om inntektmodeller hvor dette begrepet og mulige inntektmodeller blir gjennomgått.

Fant du ikke svaret? Spør redaksjonen!
Rapporter en feil, mangel eller savn

Du kan også laste ned denne artikkelen og resten av artikkelserien som en e-bok Artikkelserien fortsetter under.

Topp20 artikler
Siste 20 artikler
Nye artikkelserier
Du leser nå artikkelserien: ØKO-modellen

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << ØKO-modellens forretningsideØKO-modellens verdigrunnlag >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Økologi er fremtidens konkurransefortrinn og forretningsmodell
 • Hva er økonomi og økologi, og hvilken sammenheng finnes?
 • Bærekraftig utvikling
 • ØKO-modellen (ECO-modell)
 • Hvilke virksomheter passer ØKO-modellen for?
 • ØKO-modellen som et strategisk beslutningsverktøy
 • ØKO-modellen må skape konkurransefortrinn
 • ØKO-modellens 10 forutsetninger
 • ØKO-modellens ressursbruk
 • ØKO-modellens omdømme
 • ØKO-modellens forretningside
 • ØKO-modellens forretnings- og inntektmodell
 • ØKO-modellens verdigrunnlag
 • ØKO-modellens forretningsmål og -strategi
 • ØKO-modellens verdiskapningmodell
 • ØKO-modellen krever en lærende organisasjon
 • ØKO-modellens opplæring og belønningssystem
 • ØKO-modellens arbeidsmodell