Domene + webhotell + epost = kr. 198/år
   Tast inn domene du ønsker å bestille webhotell til:

http://

  
  
  

    Denne artikkelen er del 16 av 18 artikler om ØKO-modellen

Endringsledelse

agenturer.no

For å kunne lykkes med i foregående punktene i ØKO-modellens forutsetninger kreves det ulike former for endringer internt i organisasjonen, noe som igjen krever utstrakt bruk av endringsledelse for å få gjennomført endringene i praksis.

Å endre noe i en organisasjon er ikke lett, da folkene i den vil kjempe med nebb og klør mot dem. Ihvertfall til dem er sikre på at endringene er til det bedre for dem. Det som har gitt virksomheten så langt, blir her gjerne brukt til å motarbeide enhver form for endring.

Av den grunn anbefaler vi at du leser vår artikkelserie om endringsledelse slik at du lærere deg de mest anerkjente teknikkene og teoriene for hvordan ledelsen bør gå frem for å lykkes med sitt endringsarbeid.

Lærende organisasjon

Dernest krever det at virksomheten utvikles til å bli en lærende organisasjon som lærer av sine feil og suksesser og bruker lærdommen til å oppnå fremtidig øko-vennlig vekst, kundetilfredshet og innovasjoner. Kun da vil virksomheten lykkes med sin ØKO-vennlige modell over tid.

Dette er et viktig poeng, da ØKO-modellen krever en total omlegging av den tradisjonelle økonomiske tenkningen i hele organisasjonen til å bli en integrert tenkning mot en mer bærekraftig utvikling. Det vil si en utvikling av virksomheten verditilbud, ressursforvaltning og verdiskapningprosessen hvor økologien settes i førersete, så lenge det ikke går utover virksomhetens langsiktige økonomi.

Noe som igjen krever at den enkelte medarbeider ofte må tenke og jobbe helt annerledes enn idag for å lykkes med dette. Dette fordi å skape en ØKO-vennlig forretnings- og verdiskapningmodell ikke er ledelsen ansvar alene. En ØKO-vennlig virksomhet krever at alle tenker og handler på en ØKO-vennlig måte i alt de gjør i det daglige. En utpreget lærende organisasjon er derfor nødvendig for å få dette til i praksis.

Av den grunn anbefaler vi at du leser vår artikkelserie om lærende organisasjoner slik at du lærer deg hvordan du som leder kan gå frem for å bidra med å skape en god lærende organisasjon. 

Fant du ikke svaret? Spør redaksjonen!
Rapporter en feil, mangel eller savn

Du kan også laste ned denne artikkelen og resten av artikkelserien som en e-bok Artikkelserien fortsetter under.

Topp20 artikler
Siste 20 artikler
Nye artikkelserier
Du leser nå artikkelserien: ØKO-modellen

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << ØKO-modellens verdiskapningmodellØKO-modellens opplæring og belønningssystem >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Økologi er fremtidens konkurransefortrinn og forretningsmodell
 • Hva er økonomi og økologi, og hvilken sammenheng finnes?
 • Bærekraftig utvikling
 • ØKO-modellen (ECO-modell)
 • Hvilke virksomheter passer ØKO-modellen for?
 • ØKO-modellen som et strategisk beslutningsverktøy
 • ØKO-modellen må skape konkurransefortrinn
 • ØKO-modellens 10 forutsetninger
 • ØKO-modellens ressursbruk
 • ØKO-modellens omdømme
 • ØKO-modellens forretningside
 • ØKO-modellens forretnings- og inntektmodell
 • ØKO-modellens verdigrunnlag
 • ØKO-modellens forretningsmål og -strategi
 • ØKO-modellens verdiskapningmodell
 • ØKO-modellen krever en lærende organisasjon
 • ØKO-modellens opplæring og belønningssystem
 • ØKO-modellens arbeidsmodell