Nyklassikernes mål


   Domene + webhotell + epost = kr. 198/år
   Tast inn domene du ønsker å bestille webhotell til:

http://

  
  
  

    Denne artikkelen er del 27 av 51 artikler om Markedsøkonomiens historiske utvikling

agenturer.no

Det overordnede målet til nyklassikerne var å ta knekken på den klassiske verditeorien.

dykking-perler

De fant denne teorien utilstrekkelig for å forklare de kreftene som påvirker og bestemmer prisen. De mente at klassikernes verditeori manglet noe. De mente at prisen ikke var avhengig av produksjonskostnadene, arbeidsverdien eller andre kostnader som tilhørte fortiden.

At produktet var dyrt å produsere, betydde ikke nødvendigvis at kundene var villig til å betale en høy pris for varene. Når varene kommer på markedet, vil prisen avhenge av hvilken nytte kjøperen forventer å få av produktet.

Produsenter som «bommer» på etterspørselen etter deres produkter er smertefulle oppmerksomme på dette. Uttrykkene «dødt lager» og «hyllevarmere» er uttrykk som brukes for å referere til de typer varer som etterspørselen har funket så lavt at prisene er mindre enn produksjonskostnadene. Richard Whately, en tidlig kritiker av Ricardos arbeidsverditeori, sa det omtrent slik en gang i 1930-årene:

« Perler er ikke verdigfulle fordi menn har dykket etter dem, men menn dykker etter dem fordi de er verdigfulle».

Fant du ikke svaret? Spør redaksjonen!
Rapporter en feil, mangel eller savn

Du kan også laste ned denne artikkelen og resten av artikkelserien som en e-bok Artikkelserien fortsetter under.

Topp20 artikler
Siste 20 artikler
Nye artikkelserier
Du leser nå artikkelserien: Markedsøkonomiens historiske utvikling

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << Nyklassisk økonomiAlfred Marshall (1842 – 1924) >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Økonomisk tenkning – den historiske utviklingen
 • Tidlig preklassisk tenkning (Økonomisk tenkning)
 • Gresk tenkning & slavesamfunnet
 • Det føydale økonomiske system
 • Skolastikerne ( År 1200 – 1500)
 • Pre-klassisk tenkning
 • Merkantilismen ( 1500 – 1750 )
 • Fysiokratene (1750 – 1776)
 • Den klassiske perioden
 • Adam Smith ( f. 1723 )
 • Smiths verditeori
 • Thomas R. Malthus (1766-1834)
 • Jean Bartiste Say (1767 -1832)
 • David Ricardo (1772 – 1823)
 • Inntektsfordelingen i den klassiske perioden
 • Ricardos verditeori
 • Teorien om komparative fordeler
 • John Stuart Mill (1806 – 1873)
 • Karl Marx (1818 – 1883)
 • Marx erkjennelseteori
 • Materialistisk historieoppfatning
 • Hva bestemmer produktets pris (Bytteverdien) ?
 • Marx verditeori – en arbeidsverditeori
 • Hva er profitt, og hvordan skapes profitten?
 • Nyklassisk økonomi
 • Nyklassisk økonomi
 • Nyklassikernes mål
 • Alfred Marshall (1842 – 1924)
 • Hva bestemmer prisen (Partiell likevekt)?
 • Priselastisitet
 • «The Cambridge cachballance version of the Quantity theory of money»
 • «The transaction version»
 • Hva bestemmer prisen ?
 • Hvordan måle nytteverdien?
 • Hvilken nytte har vi av inntekten (pengene)?
 • Grensenytte og etterspørsel
 • Sammenhengen mellom tilbud og etterspørsel
 • Nyklassisk innteksfordelingsteori
 • Introduksjon til moderne økonomi
 • Moderne mikroøkonomi
 • Moderne makroøkonomi
 • John Maynard Keynes (1883 – 1945)
 • Keynes løsning på arbeidsledigheten
 • Hva bestemmer etterspørselen og forbruket (C)?
 • Hva bestemmer investeringene (I)?
 • Keynesiansk motkonjukturpolitikk
 • Keynesiansk politikk og inflasjon
 • Monetarisme
 • Tilbudsidepolitikk
 • Den klassiske motrevolusjon
 • Oppsummering av moderne økonomi