Flytt ditt nettsted til våre Lightspeed webhotell, med cPanel, og
få 3-6 ganger raskere nettsider enn i dag. Pris: fra kr. 119/pr. år.

    Denne artikkelen er del 8 av 13 artikler om Aksjemarkedet

Noterte aksjer er aksjer som omsettes på Oslo Børs ASA. Det vil si aksjer som du kan kjøpe og selge via et meglerhus eller Internett megler som er knyttet opp mot Oslo Børs.

Oslo Børs ASA er Norges eneste regulerte markedsplass for omsetning av aksjer, egenkapitalbevis og andre verdipapirer, som derivater og obligasjoner. Oslo Børs er den eneste selvstendige børs i Norden.

Oslo Børs er i dag en elektronisk markedsplass hvor all handel skjer gjennom datanettverk. Handelen starter klokken 09.00 og avsluttes klokken 16.30 lokal tid (CET).

Det er tre markedsplasser for notering og handel på Oslo Børs:

 • Oslo Børs er den største markedsplassen hvor det noteres og handles i aksjer og egenkapitalbevis,
 • ETPer (børshandlede fond og notes), derivater og renter.
 • Oslo Axess ble etablert i mai 2007 som et alternativ til Oslo Børs for notering av, og handel i aksjer. Nordic ABM ble etablert i juni 2005 som en alternativ markedsplass for renter.
Du leser nå artikkelserien: Aksjemarkedet

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << Det norske aksjemarkedetUnoterte aksjer >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Aksje
 • Aksjeselskap (AS)
 • Aksjekurs
 • Aksjekapital
 • Stiftelsesdokument og vedtekter
 • Aksjonæravtale
 • Det norske aksjemarkedet
 • Noterte aksjer
 • Unoterte aksjer
 • Det internasjonale aksjemarkedet
 • Børsen
 • Aksjeindeks
 • Investor relations