Bestill eller flytt ditt domene, e-post og nettsider

PS! Vi flytter dine WordPress nettsider og e-postmeldinger gratis til oss.

    Denne artikkelen er del 21 av 64 artikler om Digital markedsføring >> E-handel

For at virksomheten skal oppnå vekst trenger de nye kunder eller å få eksisterende kunder til å handle mer. Som regel ønsker virksomheten å oppnå begge deler.

Ettersom lønnsomheten til de nye kundene er avhengig av hvilke kostnader virksomheten har knyttet til å skaffe dem, er det overordnede målet til rekrutteringsdimensjonen som tar for seg hvordan virksomheten skal gå frem for å skaffe seg nye kunder:

”Å SKAFFE NYE KUNDER TIL EN SÅ LAV KOSTNAD SOM MULIG”

Dette kan en nettbutikk normalt gjøre langt rimeligere enn et fysisk utsalgssted, da nettbutikken når en langt større kundegruppe, samtidig som de ikke har dyre lokaler, ansatte og lignende fordyrende kostnader. Ved at all ekspedisjon av ordrene kan skje fra en felles sentralisert lager mer eller mindre automatiskert er det åpenbart at en nettbutikk gir langt høyere fortjeneste per ny kunde enn det som er mulig å oppnå gjennom et fysisk utsalgssted.

En nettbutikk kan også meget effektivt brukes for å gjøre ulønnsomme C-kunder til lønnsomme kunder gjennom målrettet bruk av rimelig direkte- og viral markedsføring mot dem. Å sende ut 100.000 epostmeldinger til prospekt virksomheten har epostadressen til koster svært lite og ved å angi en link i et tilbud som sendes ut som en e-postmelding til virksomhetens nettbutikk hvor de kan bestille og betale virksomhetens tilbud skal det svært lite til for at dette skal bli en svært lønnsom markedsføringskapasje. Selv med en konverteringsrate på under 0,1% kan dette fort være en svært lønnsom kampanje, avhengig av hva virksomheten selger. Den samme effekten kan man oppnå ved bruk av sosiale medier, f.eks. Facebook, og viral markedsføring generelt.

Du leser nå artikkelserien: Digital markedsføring >> E-handel

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << Hvordan kan nettbutikken bygge opp under virksomhetens omdømme/profil?Hvordan kan nettbutikken øke kundetilfredsheten? >>
    Andre artikler i serien er: 
 • E-handel (elektronisk handel)
 • B2B, B2P og B2C løsninger for e-handel
 • Netthandel fakta
 • Hva er en nettbutikk?
 • Hvorfor e-handel?
 • Hva skiller e-handel fra tradisjonelle salgs- og distribusjonskanaler?
 • Netthandelen gir et nytt kostnadsbilde for både kunden og virksomheten
 • Netthandel – en ny konkurransearena
 • Netthandel krever spesialisering for å hevde seg i konkurransen
 • E-handel: – Bør de fysiske utsalgsstedene legges ned?
 • Nettbutikk som en forlengelse av den fysiske butikken
 • Hvordan lykkes med e-handel (netthandel) ?
 • E-handel: Strategiske spørsmål som må vurderes
 • Kan verditilbudet (produktet/tjenestene) digitaliseres?
 • Hvilke kostnadsbesparelser kan netthandelen gi?
 • Hvilke inntekts- og lønnsomhetsøkninger vil netthandelen gi?
 • Hvilke nye konkurransefortrinn kan netthandelen gi?
 • Hvordan kan netthandel styrke konkurransekraften?
 • Hvordan kan netthandelen skape nye kundeverdier?
 • Hvordan kan nettbutikken bygge opp under virksomhetens omdømme/profil?
 • Hvordan kan nettbutikken skaffe nye kunder til en så lav kostnad som mulig?
 • Hvordan kan nettbutikken øke kundetilfredsheten?
 • Hvordan kan nettbutikken øke kundelojaliteten?
 • Nettbutikken må bygge på en situasjonsanalyse
 • Hvilken risiko er virksomheten villig til å ta?
 • Netthandelen skaper nye muligheter, men krever også andre strategier
 • Mellomleddets posisjon og betydning i dagens digitale samfunn
 • Hva kreves for å etablere en egen nettbutikk?
 • Domene
 • Nettbutikkens arkitektur og infrastruktur
 • EDI og EDIFACT – den første e-handelstandarden
 • XML – nettbutikkstandarden på Internett
 • Integrasjon av EDI og XML
 • Nettbutikkens programvarebehov
 • Hva koster en nettbutikk?
 • Netthandel strategi/plan
 • Planleggingsmodell for nettbutikken
 • Målgruppe
 • Nettbutikkens målsetning
 • Netthandel strategi
 • Teknologisk strategi
 • Integrasjon og datautveksling med andre informasjonssystemer
 • Kommersiell strategi
 • Innholdstrategi for nettbutikken
 • 12 lovmessige krav til nettbutikkens innhold
 • Betalingsløsning
 • Betalingsalternativer ved e-handel
 • Nettbutikk med kortbetaling: – Hva kreves og hva koster det?
 • Hvordan skjer betalingen i nettbutikken?
 • Registrering av ordren
 • Logistikk, produksjon, plukking og pakking
 • Distribusjon (Levering og frakt)
 • Dropshipping: Nettbutikk uten varelager og risiko
 • Nettbutikkens sikkerhet
 • Kvalietssikring og oppfølging av nettbutikken
 • Drift og vedlikehold
 • Implementerinsstrategi for nettbutikken
 • Valg av e-handelsløsning (nettbutikk)
 • Styring og kontroll av nettbutikken
 • Slik får du kunden til å elske din nettbutikk
 • Snu retur og reklamasjoner til god kundeservice
 • Nettbutikkens angivelse av priser og betingelser
 • Hva kan vi lære av Amazon.com sin e-handelsuksess?
 • Mobil e-handel