Bestill eller flytt ditt domene, e-post og nettsider

PS! Vi flytter dine WordPress nettsider og e-postmeldinger gratis til oss.

Alle møter har uttrykkelige og underforståtte regler.

«Livet er ikke så kort,» sa Ralph Waldo Emerson, «at det ikke er tid til høflighet».

Det er et godt råd til alle møter, og ikke bare fordi det er hyggelig å være hyggelig. Det er også praktiske grunner for det. Å være høflig gir deg større anledning til å være tøff, krevende og umiddelbar. Å være høflig betyr at dine argumenter fremstår i det beste lys. Det gir deg et slingringsmonn til å gjøre feil uten at du straks pådrar deg en fiendtlig innstilling fra dine møtedeltakere. Det er også et verktøy for overtalelse i seg selv, fordi mange lar seg lettere overtale av manérer enn grunner (Kieffer -94).

For å gjøre møtene så effektive som mulig trenger alle regelmessige møter et sett møteregler for hva slags struktur, kultur og atferd som er ønsket i møte.

I korthet

 • Alle møter krever møteregler
 • Møtedeltakerne er i fellesskap ansvarlig for å utvikle møteregler
 • Leder er ansvarlig for å sørge for at møtedeltakerne utvikler et sett møteregler for deres regelmessige møter. 

Hvordan gjøres dette i praksis?

 1. Invitér gruppen til en diskusjon om hvordan gruppen skal fungere i møter.
 2. Skriv ned møtereglene som gruppen blir enig om.
 3. Håndhev møtereglene.

Har du ikke tid til dette? Da bør du huske at en stor andel av arbeidsdagen går med til møtevirksomhet. Det gjelder derfor å lage et sett møteregler som sikrer at gruppen jobber på en mest mulig effektiv måte. Felles møteregler motiverer gruppen som helhet og gir møteleder autoritet og fullmakt til å håndheve møtereglene.

Generelle strukturregler

Lederplan gir på sidene sine 8 generelle møteregler de mener bør gjelde for alle møter. Regler som sikrer et strukturert møte:

 1. Møte skal ha et definert formål (hvorfor)
 2. Møte skal ha en agenda (hva, hvem, hvordan, når)
 3. Referat fra forrige møte og oppfølging behandles i alle møter
 4. Saker på agendaen skal være godt forberedt av saksansvarlig
 5. Alle skal møte presis og være godt forberedt (respekt)
 6. Møter skal dokumenteres (referat, beslutninger, oppfølging)
 7. Møter skal ha et sluttidspunkt som overholdes (respekt)
 8. Alle har ansvar for at møter blir vellykket

Atferdsregler

Disse strukturreglene bør så supplementeres med følgende atferdsregler som regulerer den enkeltes atferd i møtene.

Du må logge inn for å se resten av innholdetVennligst . Ikke medlem? Bli med oss