Flytt ditt nettsted til våre Lightspeed webhotell, med cPanel, og
få 3-6 ganger raskere nettsider enn i dag. Pris: fra kr. 119/pr. år.

Beskyttet innhold!

For å lese denne og våre øvrige sider må du tegne et årsabonnement og være logget inn.

Som abonnent/medlem får du tilgang til alt innholdet på sidene våre, og skulle sidene våre ikke leve opp til forventningene dine har vi en "Pengene tilbake garanti" du kan benytte.

Tegn abonnement!

    Denne artikkelen er del 12 av 29 artikler om Møteledelse

For at et møte skal kunne oppstå og beslutte noe må alle som har interesse og beslutningsmyndighet i en sak (problemstilling) delta på møte. For å få dem til å delta må de vite om møte, samt hvor og når det skal avholdes. For at de skal kunne treffe noen endelige beslutninger må de i tillegg vite hva møte dreier seg om, slik at de har muligheten til å forbedrede seg til møte. For å få dette til sender vi ut en møteinnkallelse.


Hvem sender ut møteinnkallelsen?

Møteinnkallelsen sendes ut av den som ønsker å kalle inn til møte eller via den som har fått fullmakt til å sende ut møteinnkallelsen i møtevedtekten. 

Hvem sendes møteinnkallelsen til?

Møteinnkallelsen sendes ut til alle vi ønsker skal delta på møte. Normalt er dette alle som har interesse og beslutningsmyndighet i møteagendaen. Hvem dette er fremgår av møtevedtekene og/eller møteagendaen og bør stå angitt i møteinnkallelsen.

Hvordan sende ut møteinnkallelsen?

Møteinnkallelsen sendes ut enten muntlig eller skriftlig. Er det snakk om et viktig møte bør det alltid sendes ut skriftlig. Muntlig vil si at vi ringer eller oppsøker dem vi ønsker å invitere til møte, mens skriftlig vil si at vi sender dem et brev, e-postmelding, sms-melding eller lignende skriftlige mediekanaler.

Er dette snakk om regelmessige møter bør man bli enige om hvordan møteinnkallelsen skal sendes ut, slik at alle vet hvordan de kan forvente å bli innkalt til neste møte. Dette bør gå frem av vedtektene for møte.

Når skal møteinnkallelsen sendes ut?

Det heter seg at møteinnkallelsen skal sendes ut i god tid før møte. Hva god til før møte er avhenger av hva slags møte vi snakker om og hva slags beslutninger dette møte skal treffe. Jo viktigere beslutningene er, jo lengre tid i forveien bør møteinnkallelsen sendes. Dette for å gi alle muligheten til å komme og gi dem lengst mulig tid til å forberede seg til møte. Imidlertid er tid noe vi ikke har for mye av og ofte må vi treffe beslutninger raskere enn det vi egentlig ønsker, så dette er noe vi må vurdere i det enkelte tilfelle.

Er det snakk om regelmessige møter bør man på forhånd bli enige i om hvor lang tid i forveien møteinnkallelsen skal sendes ut til møtedeltakerne. Dette bør gå frem av vedtektene for møte.

Hva skal møteinnkallelsen inneholde?

En møteinnkallelse bør inneholde:

 1. Tidspunkt
 2. Varighet
 3. Sted
 4. Hvem om innkaller
 5. Deltakere (Hvem som er innkalt)
 6. Hva slags møte dette er
 7. Formål
 8. Agenda. Er det flere punkter på sakslisten bør de nummereres.

Alle punktene i agendaen og alt som vil bli tatt opp til diskusjon, samt alle beslutningene som vil bli tatt bør beskrives grundig i innkallelsen. Alle relevante dokumenter bør legges ved møteinnallelsen slik at møtedeltakerne har mulighet til å sette seg inn i dem på forhånd.

Er dette regelmessige møter bør deltakerne bli enige om hvordan møteinnkallelsen skal utformes og nedfelle dette i møtevedtekene. 

Språkbruk

Tilpass språket etter møtedeltakerne og forfatt deg i korthet og legg vekt på at det ikke er mulig å misforstå agendaen. Hvis ikke annet er avtalt bør språkbruken være formelt og i tredjeperson.

Underskrift

For å kunne dokumentere møteinnkallelsen og hvem som har skrevet den bør møteinnkallelsen underskrives. 

Fant du ikke svaret? Spør redaksjonen!

Fant du ikke svaret?

Fyll ut skjemaet under hvis du har et spørsmål knyttet til denne artikkelen.

Ditt spørsmål:

Ditt navn:

E-post:

Rapporter en feil, mangel eller savn

Rapporter en feil, mangel eller et savn

Benytt skjemaet under hvis du finner en feil eller mangel i en av våre artikler. Uten tilbakemeldinger fra våre lesere er det umulig for oss å forbedre våre artikler.

Jeg ønsker å rapportere inn en:

En feilEn mangelEt savn

Angi en feil, mangel eller savn:

Ditt navn:

E-post:

Du kan også laste ned denne artikkelen og resten av artikkelserien som en e-bok Artikkelserien fortsetter under.

Topp20 artikler
Siste 20 artikler
Nye artikkelserier
Du leser nå artikkelserien: Møteledelse

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << MøteforberedelserMøtestedets atmosfære >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Møteledelse
 • Formelt og uformelt møte
 • Møteroller (rollebesetningen på et møte)
 • Møtemotivasjon
 • Unødvendige møter
 • Møteforløpet
 • Møte som en salgsprosess
 • Hvordan lede møtet? (Huskeliste for møtelederen)
 • Møtemålsetning
 • Møteagenda
 • Møteforberedelser
 • Møteinnkallelse
 • Møtestedets atmosfære
 • Møte og scenen (bordplassering m.m.)
 • Møteregler, vaner og etikk
 • Hvordan bruke møter for å vinne din sak?
 • Åpningen (førsteinntrykket) avgjør resultatet
 • Møtets muligheter og farer
 • Fellestendenser i gruppehjernen under møter og presentasjoner
 • Begrens risikomomentene ved møtes gruppehjerne
 • Å bruke rollebesetningen i møte
 • Retorikk
 • Stemmebruk i møter
 • Språklige virkemidler
 • Kroppsspråk
 • Argumentasjon og argumentasjonsteori
 • Foredrag
 • Manus (Manuskript)
 • Møtereferat