Bestill eller flytt ditt domene, e-post og nettsider

PS! Vi flytter dine WordPress nettsider og e-postmeldinger gratis til oss.

For at et møte skal kunne oppstå og beslutte noe må alle som har interesse og beslutningsmyndighet i en sak (problemstilling) delta på møte. For å få dem til å delta må de vite om møte, samt hvor og når det skal avholdes. For at de skal kunne treffe noen endelige beslutninger må de i tillegg vite hva møte dreier seg om, slik at de har muligheten til å forbedrede seg til møte. For å få dette til sender vi ut en møteinnkallelse.

Hvem sender ut møteinnkallelsen?

Møteinnkallelsen sendes ut av den som ønsker å kalle inn til møte eller via den som har fått fullmakt til å sende ut møteinnkallelsen i møtevedtekten. 


Hvem sendes møteinnkallelsen til?

Møteinnkallelsen sendes ut til alle vi ønsker skal delta på møte. Normalt er dette alle som har interesse og beslutningsmyndighet i møteagendaen. Hvem dette er fremgår av møtevedtekene og/eller møteagendaen og bør stå angitt i møteinnkallelsen.

Hvordan sende ut møteinnkallelsen?

Du må logge inn for å se resten av innholdetVennligst . Ikke medlem? Bli med oss