Bestill eller flytt ditt domene, e-post og nettsider

PS! Vi flytter dine WordPress nettsider og e-postmeldinger gratis til oss.

    Denne artikkelen er del 7 av 30 artikler om Møteledelse

Hvis du går til et møte for å vinne det. Det vil si få møte til å ende med det resultatet du ønsker deg (møtemålsetningen), bør du se på møtet som en salgsprosess, hvor du er “selgeren” som går til møte for å selge inn ditt budskap (argumenter) til møtedeltakerne, slik at de til slutt treffer den beslutningen du ønsker deg.

Denne prosessen består av følgende steg:

 • Forberedelse – arbeidet du utfører før møtet starter
 • Åpningen – går ut på å skape et best mulig førsteinntrykk
 • Behovsanalyse – avdekke hva møtedeltakerne vet om ditt budskap på forhånd og hvilke behov som det er viktig for dem å få dekt
 • Presentasjon – presentere budskapet til møtedeltakerne slik at de forstår det og får dekt de behovene som er viktig for dem
 • Argumentering og innvendinger – behandle møtedeltakernes innvendinger underveis gjennom argumentering
 • Avslutning – få møtedeltakerne til å ta ønske beslutning
 • Oppfølging – følge opp beslutningene som ble tatt på møtet for å forsikre deg om at de blir gjennomført.

Til hvert av disse stegene finnes det ulike salgsteknikker vi kan benytte oss av for å komme til neste steg.

Siden vi har beskrevet denne salgsprosessen og disse salgsteknikkene i artikkelseriene:

..vil vi ikke komme nærmere inn på disse stegene og teknikkene her. Vi viser heller til ovennevnte artikkelserier og også finnes som en e-bok.

Ettersom disse salgsteknikkene utgjør verktøyene en møteleder har til rådighet for å påvirke møtedeltakerne til å treffe en ønsket beslutning er det avgjørende viktig at du leser ovennevnte artikkelserier før du går videre i denne artikkelserien. Først når du har lært deg disse verktøyene og teknikkene er du istand til å påvirke et møte i din retning på en effektiv måte.

Du leser nå artikkelserien: Møteledelse

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << MøteforløpetHvordan lede møtet? (Huskeliste for møtelederen) >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Møteledelse
 • Formelt og uformelt møte
 • Møteroller (rollebesetningen på et møte)
 • Møtemotivasjon
 • Unødvendige møter
 • Møteforløpet
 • Møte som en salgsprosess
 • Hvordan lede møtet? (Huskeliste for møtelederen)
 • Møtemålsetning
 • Møteagenda
 • Møteforberedelser
 • Møteinnkallelse
 • Møtestedets atmosfære
 • Møte og scenen (bordplassering m.m.)
 • Møteregler, vaner og etikk
 • Hvordan bruke møter for å vinne din sak?
 • Førsteinntrykket avgjør resultatet
 • Møtets muligheter og farer
 • Fellestendenser i gruppehjernen under møter og presentasjoner
 • Begrens risikomomentene ved møtes gruppehjerne
 • Å bruke rollebesetningen i møte
 • Retorikk
 • Stemmebruk i møter
 • Språklige virkemidler
 • Kroppsspråk
 • Argumentasjon og argumentasjonsteori
 • Foredrag
 • Manus (Manuskript)
 • Møtereferat
 • Virtuelle møter