Symboler i markedsføring og ledelse

Et symbol er noe som representerer noe mer enn seg selv og som viser dette på en konkret måte i form av et ytre tegn

Firmalogo og logo design

Logoen er selskapet sitt kjennemerke og symbolet på selskapets identitet. Her ser vi på hvordan du skal gå frem for å velge rett logo.

Visuell profil

En visuell profil handler om helhetstenkning. Den skal binde sammen all kommunikasjon, eksternt og internt, til en helhetlig profil.

Bilder og fotobank

Dette designelementet kan gjøre selskapets visuelle identitet bedre og mer interessant. Dårlige bilder blir i beste fall ignorert – men tar altfor ofte bort fokus fra det man prøver å kommunisere.

Utviklingen av visuell profil

Den visuelle profilen skal gi selskapet en identitet og personlighet, samtidig som den skiller virksomheten fra konkurrentene.

Bildekor og bilbruk

Mange glemmer at bilen er et av de rimeligste og viktigste reklame mediene en virksomhet har, og at reklameplassen allerede er betalt!

Selskapsmotto slagord/slogan og maskot

Dette er et mer og mer vanlig brukt element i utarbeidelse av selskapsidentiteter.