Firmalogo og logo design

Logoen er selskapet sitt kjennemerke og symbolet på selskapets identitet. Her ser vi på hvordan du skal gå frem for å velge rett logo.

Bilder og fotobank

Dette designelementet kan gjøre selskapets visuelle identitet bedre og mer interessant. Dårlige bilder blir i beste fall ignorert – men tar altfor ofte bort fokus fra det man prøver å kommunisere.

Skilting og uniformering av lokale

En av de viktigste elementene i den visuelle profilen er retningslinjene for skiltingen og uniformeringen av lokalene.

Selskapsmotto, slagord, slogan og maskot

Virkemidler som selskapsmotto, slagord, slogan og maskot blir mer og mer brukt som et element i utarbeidelse av selskapsidentiteten.

Mønster og skrifttyper

En gjennomgang av hvilke krav som stilles til definisjon av mønster og skrift i stilmanualen som definerer den visuelle profilen.

Papir og formater

En stilmanual bør inneholde retningslinjer for bruk av formater og papir.

Utviklingen av visuell profil

Den visuelle profilen skal gi selskapet en identitet og personlighet, samtidig som den skiller virksomheten fra konkurrentene.