Bilder og fotobank

Dette designelementet kan gjøre selskapets visuelle identitet bedre og mer interessant. Dårlige bilder blir i beste fall ignorert – men tar altfor ofte bort fokus fra det man prøver å kommunisere.

Selskapsmotto, slagord, slogan og maskot

Virkemidler som selskapsmotto, slagord, slogan og maskot blir mer og mer brukt som et element i utarbeidelse av selskapsidentiteten.

Bildekor og bilbruk

Mange glemmer at bilen er et av de rimeligste og viktigste reklame mediene en virksomhet har, og at reklameplassen allerede er betalt!

Skilting og uniformering av lokale

En av de viktigste elementene i den visuelle profilen er retningslinjene for skiltingen og uniformeringen av lokalene.

Fargespråket og fargebruk

Hvilke farger som skal inngå i virksomhetens visuelle profil er en av de viktigste beslutningene som må fattes når stilmanualen skal utarbeides.

Utviklingen av visuell profil

Den visuelle profilen skal gi selskapet en identitet og personlighet, samtidig som den skiller virksomheten fra konkurrentene.

Symboler i markedsføring og ledelse

Et symbol er noe som representerer noe mer enn seg selv og som viser dette på en konkret måte i form av et ytre tegn