Hva er god typografi?

Det er umulig å sette opp faste regler for hva som er god og dårlig typografi. Da ethvert skriftvalg må tilpasses formålet, emnet og innholdet.

Linjejustering

Mens skytningen angir den loddrette avstanden mellom satslinjene, betegner linjejustering den vannrette avstanden mellom de enkelte ordene.

Leselighet og leseprosessen

Leseprosessen består av fiksering, sakkadiske bevegelser, tibakevisninger og regresjoner. Lesingen blir imidlertid påvirket av mange faktorer

Linjelengde

Lengden på en tekstlinje er den lengden som er definert som ramme for tekstlinjene i en spalte eller en kolumne.

Linjeavstand (skytning)

Den tekniske avstanden kan defineres i typografisk mål, vanligvis i punkter, den visuelle må nødvendigvis vurderes optisk.

Bokstav og skriftsystemer

Et skriftsystem eller en skrift er et symbolsystem, oftest i form av grafiske tegn, som blir brukt til å representere språklige uttrykk.

Orddeling

Orddeling er deling av ord når det ikke er plass til hele ordet på slutten av en linje, og det er uhensiktsmessig å ta hele ordet over på neste linje.

Sitat

Med sitat menes gjengivelse av en tekst fra en annen kilde nøyaktig slik den forekommer i sin opprinnelige form.

Skrifteffekter

En gjennomgang av bruk av skrifteffekter i typografien og komposisjoner.