Ingress

En ingress er en kort, innledende tekst til en artikkel, et kapittel eller større avsnitt, særlig brukt i aviser, magasiner og tidsskrifter.

Bokstav og skriftsystemer

Et skriftsystem eller en skrift er et symbolsystem, oftest i form av grafiske tegn, som blir brukt til å representere språklige uttrykk.

Orddeling

Orddeling er deling av ord når det ikke er plass til hele ordet på slutten av en linje, og det er uhensiktsmessig å ta hele ordet over på neste linje.

Skriftstørrelser

Gjennomgang av skriftstørrelsene sin rolle, hvordan de beregnes og brukes i typografien for å få til en god kommunikasjonsprosess.

Skrift og skrifttyper

Begrepene font og skrifttyper er to begrep som betyr det samme. Begrepene brukes til å beskrive en skrift(familie)

Leselighet og leseprosessen

Leseprosessen består av fiksering, sakkadiske bevegelser, tibakevisninger og regresjoner. Lesingen blir imidlertid påvirket av mange faktorer

Linjeavstand (skytning)

Den tekniske avstanden kan defineres i typografisk mål, vanligvis i punkter, den visuelle må nødvendigvis vurderes optisk.

Sitat

Med sitat menes gjengivelse av en tekst fra en annen kilde nøyaktig slik den forekommer i sin opprinnelige form.

Linjejustering

Mens skytningen angir den loddrette avstanden mellom satslinjene, betegner linjejustering den vannrette avstanden mellom de enkelte ordene.