Skrifteffekter

En gjennomgang av bruk av skrifteffekter i typografien og komposisjoner.

Orddeling

Orddeling er deling av ord når det ikke er plass til hele ordet på slutten av en linje, og det er uhensiktsmessig å ta hele ordet over på neste linje.

Linjelengde

Lengden på en tekstlinje er den lengden som er definert som ramme for tekstlinjene i en spalte eller en kolumne.

Skrift og skrifttyper

Begrepene font og skrifttyper er to begrep som betyr det samme. Begrepene brukes til å beskrive en skrift(familie)

Ingress

En ingress er en kort, innledende tekst til en artikkel, et kapittel eller større avsnitt, særlig brukt i aviser, magasiner og tidsskrifter.

Typografi

Typografi er en samlebetegnelse for skrifttyper. Selv om det finnes mange forskjellige skrifttyper. Finnes det mange likhetstrekk.

Bildetekst

Bildetekst bør fortrinnsvis stå sammen med bildet den hører til, men kan plasseres både over, under og ved siden av bildet, eventuelt i en egen spalte.

Sitat

Med sitat menes gjengivelse av en tekst fra en annen kilde nøyaktig slik den forekommer i sin opprinnelige form.

Skriftstørrelser

Gjennomgang av skriftstørrelsene sin rolle, hvordan de beregnes og brukes i typografien for å få til en god kommunikasjonsprosess.