Personifikasjon

Personifikasjon brukes for å gjøre abstrakte ting mer menneskelig, for på den måten gi oss en bedre forståelse av begrepets opprinnelige betydning.

Humor

Humor er et mye brukt språklig virkemiddel. Med humor menes: - "Det vi ler av". Dette kan være vitser, morsomme historier eller hendelser

Rim

Rim er et virkemiddel som blir mye brukt i dikt og sanger, men det kan også brukes i mange andre teksttyper.

Klisjé

Klisjeer er forslitte språklige bilder, for eksempel metaforer eller sammenligninger som man hører om og om igjen.

Allusjon og intertekst

Allusjon og intertekst er to språklige virkemidler som er mye brukt i retorikken.

Allegori, besjeling, eufemisme og dysfemisme

Noen andre vanlige språklige virkemidler som er mye brukt er allegori, besjeling, eufemisme og dysfemisme

Språklige virkemidler

Virkemidler du kan bruke for å gjøre språket i teksten rikere og bedre. De vanligste virkemidlene er disse.

Kontrast

Substantivet kontrast betyr motsetning eller motstykke. Kontraster eller motsetninger forsterker hverandre og skaper spenning.

Sammenligning

Det finnes flere typer språklige bilder, og alle har en sammenligning.