Metafor

Hvilken funksjon har metaforer, humor og lek i en organisasjon og for en leder?

Slang og sjargong

Slang og sjargong betyr omtrent det samme: gruppe- eller klikkspråk. Det vil si at begrepene er relativt synonyme

Humor

Humor er et mye brukt språklig virkemiddel. Med humor menes: - "Det vi ler av". Dette kan være vitser, morsomme historier eller hendelser

Allegori, besjeling, eufemisme og dysfemisme

Noen andre vanlige språklige virkemidler som er mye brukt er allegori, besjeling, eufemisme og dysfemisme

Allusjon og intertekst

Allusjon og intertekst er to språklige virkemidler som er mye brukt i retorikken.

Kontrast

Substantivet kontrast betyr motsetning eller motstykke. Kontraster eller motsetninger forsterker hverandre og skaper spenning.

Språklige virkemidler

Virkemidler du kan bruke for å gjøre språket i teksten rikere og bedre. De vanligste virkemidlene er disse.

Ironi og sarkasme

Ironi og sarkasme er to mye brukte språklige virkemidler innen retorikken. Ironi vil si at vi uttrykker det motsatte av hva vi mener.

Bryt ikke radikalt med målgruppens forventningsbilde

Hold deg til bransjens sjanger. Hvorfor ? Jo, fordi de har blitt dannet over tid i målgruppens bevissthet, vil derfor avgjøre hvilke forventninger de vil ha til budskapet.