Slang og sjargong

Slang og sjargong betyr omtrent det samme: gruppe- eller klikkspråk. Det vil si at begrepene er relativt synonyme

Sammenligning

Det finnes flere typer språklige bilder, og alle har en sammenligning.

Gjentakelse

Gjentagelse er et sterkt språklig virkemiddel innen retorikken som er mye brukt, både av selgere og politikere.

Kontrast

Substantivet kontrast betyr motsetning eller motstykke. Kontraster eller motsetninger forsterker hverandre og skaper spenning.

Personifikasjon

Personifikasjon brukes for å gjøre abstrakte ting mer menneskelig, for på den måten gi oss en bedre forståelse av begrepets opprinnelige betydning.

Bryt ikke radikalt med målgruppens forventningsbilde

Hold deg til bransjens sjanger. Hvorfor ? Jo, fordi de har blitt dannet over tid i målgruppens bevissthet, vil derfor avgjøre hvilke forventninger de vil ha til budskapet.

Humor

Humor er et mye brukt språklig virkemiddel. Med humor menes: - "Det vi ler av". Dette kan være vitser, morsomme historier eller hendelser

Klisjé

Klisjeer er forslitte språklige bilder, for eksempel metaforer eller sammenligninger som man hører om og om igjen.

Rim

Rim er et virkemiddel som blir mye brukt i dikt og sanger, men det kan også brukes i mange andre teksttyper.