Ironi og sarkasme

Ironi og sarkasme er to mye brukte språklige virkemidler innen retorikken. Ironi vil si at vi uttrykker det motsatte av hva vi mener.

Allegori, besjeling, eufemisme og dysfemisme

Noen andre vanlige språklige virkemidler som er mye brukt er allegori, besjeling, eufemisme og dysfemisme

Klisjé

Klisjeer er forslitte språklige bilder, for eksempel metaforer eller sammenligninger som man hører om og om igjen.

Slang og sjargong

Slang og sjargong betyr omtrent det samme: gruppe- eller klikkspråk. Det vil si at begrepene er relativt synonyme

Humor

Humor er et mye brukt språklig virkemiddel. Med humor menes: - "Det vi ler av". Dette kan være vitser, morsomme historier eller hendelser

Personifikasjon

Personifikasjon brukes for å gjøre abstrakte ting mer menneskelig, for på den måten gi oss en bedre forståelse av begrepets opprinnelige betydning.

Rim

Rim er et virkemiddel som blir mye brukt i dikt og sanger, men det kan også brukes i mange andre teksttyper.

Sammenligning

Det finnes flere typer språklige bilder, og alle har en sammenligning.

Gjentakelse

Gjentagelse er et sterkt språklig virkemiddel innen retorikken som er mye brukt, både av selgere og politikere.