Debatt

Debatt er et ordskifte og meningsutveksling mellom flere personer som utveksler meninger og argumenter for eller mot en sak eller fenomen

Personlig kommunikasjon

Kjennetegnes av en personlig dialog mellom en sender og mottaker, og mottakerne har muligheten til å gi en tilbakemelding, spørre osv.

Monolog vs. dialog

Monolog og dialog ses ofte på som to motpoler, da monolog betyr enetale, altså en form for enveis-kommunikasjon, mens en dialog

Metafor

Hvilken funksjon har metaforer, humor og lek i en organisasjon og for en leder?

Manus (Manuskript)

Råd og tips for hvordan du skal gå frem for å skrive et manus til din presentasjon for en kunde, møte eller større gruppe.

Historiefortelling

Hvorfor spiller historiefortellinger en viktig rolle i alle moderne organisasjoner, i ledelse og markedsføring?

Myte

Hva er en myte og hvilken funksjon har myter i kommunikasjon, markedsføring og ledelse? Vi går her igjennom disse spørsmålene.