Historiefortelling

Hvorfor spiller historiefortellinger en viktig rolle i alle moderne organisasjoner, i ledelse og markedsføring?

Retorikk

Retorikk betyr talekunst og handler om hvordan man skal overbevise lytterne.

Myte

Hva er en myte og hvilken funksjon har myter i kommunikasjon, markedsføring og ledelse? Vi går her igjennom disse spørsmålene.

Eventyr

De eldste eventyrene er folke historiene som opprinnelig ble overlevert muntlig gjennom generasjoner fra en person til neste.

Samtale

En muntlig tekst som skapes fortløpende av to eller flere personer i samarbeid. Vi går her igjennom hva en samtale er m.m.

Debatt

Debatt er et ordskifte og meningsutveksling mellom flere personer som utveksler meninger og argumenter for eller mot en sak eller fenomen

Foredrag

Cicero, også kalt fordragskunstens far, har utarbeidet følgende arbeidsmodell for hvordan man skal gå frem når man skal holde et foredrag

Forstår hunden hva du sier når den er i hundebur til...

Ifølge forskning kan hunden faktisk være din aller beste venn. Den er ikke bare en trofast kamerat som logrer hver gang den ser deg