Nettverksbygging

Nettverk er de usynlige stier mellom mennesker og organisasjoner som gjør at vi kan samhandle for å oppnå en større hensikt enn vi makter alene.

Praktiske råd for nettverkbygging

Gode råd for hvordan du bør gå frem for å lykkes å bygge opp et stort sosialt nettverk som har tillit til deg og som du kan bruke senere til å nå dine personlige mål.

Sosiale nettverk

Et samlingspunkt på Internett, for en gruppe mennesker med felles interesser eller verdier.

Nettverksverdi

Fellesbetegnelse for ulike typer sosiale og organiserte nettverk for å formidle og utveksle informasjon