Reaksjonsegenskaper

Mediets evnen til å fremkalle en reaksjon hos mottakerne.

Nye medievurdering kriterier

Hva må du vurdere i din medievurdering for å komme frem til den optimale medie-mix?