Reaksjonsegenskaper

Mediets evnen til å fremkalle en reaksjon hos mottakerne.

Mediekanalenes presentasjonsegenskaper

Media-kanalens presentasjons egenskaper defineres som; evnen til å presentere reklamebudskapet for mottakeren.