Technology Acceptance Modell (TAM)

I modellen antas holdninger å predikere intensjon om bruk, som i sin tur predikerer faktisk bruk.

6 grunnprinsipper for påvirkning

I Påvirkning, teori og praksis beskriver Cialdini 6 ulike teknikker for påvirkning som etter lanseringen ble umiddelbart akseptert av "allmenheten"

Taushetsspiralen (spiral av stillhet)

Teorien sier at massemedia har stor påvirkning på våre meninger ved at mediene lærer oss hva vi skal mene om en sak. Denne medieskapte meningen adopterer vi så, basert på prinsippet om sosiale bevis

“De allmektige mediene” (medias påvirkningskraft)

En gjennomgang av hva som ligger i begrepet "de allmektige mediene"

Media – Den fjerde statsmakt

Hva mener vi når vi omtaler media som "Den fjerde statsmakt"?

WOM : Den sosiale spredningprosessen (“jungeltelegrafen” / “vareprat”)

Hvordan vareprat sprer informasjon om et nytt produkt eller tjeneste til målgruppen og markedet for øvrig.

Påvirkning

Påvirkning kan defineres som øve innflytelse på noe eller noen. Jeg ser her nærmere på hva dette egentlig betyr.

Retorikk

Retorikk betyr talekunst og handler om hvordan man skal overbevise lytterne.

Påvirkning og manipulasjon

Med manipulasjon menes påvirkning ved å så splid, brukes også som betegnelse på behandling av ryggen med grep og rykk

“De maktesløse mediene” (medias påvirkningskraft)

En gjennomgang av hva som legges i begrepet "De maktesløse mediene" og tostegs hypotesen.

Dagsordenfunksjon

Pressen har en viktig rolle i å bestemme hvem som skal få slippe til med hva i den offentlige sfæren. Denne funksjonen blir ofte kalt dagsordenfunksjonen