Medieutviklingen – fra trykte til digitale medier

Siden Guthenberg lanserte trykkekunsten i 1455 har mediebildet, eller rettere sagt mediesamfunnet vårt, endret seg dramatisk.

Informasjonskløfter og digitale skiller

I de aller fleste samfunn vil informasjon være skjevt fordelt. Noen er velinformerte, andre har ikke kunnskapen som er nødvendig for å kunne utnytte de ressursene de har.

Digitale mediekanaler

Det siste teknologiske paradigmeskiftet som har påvirket mediemarkedet er overgangen fra bruk av analoge til digitale signaler.

“De mektige mediene” (medias påvirkningskraft)

En gjennomgang av hva som legges i begrepet "De mektige mediene"